Clara Grunwald (1877-1943) , żydowska nauczycielka, należąca do grona pedagogów „Ruchu Nowego Wychowania” . Była autorką wielu opracowań na temat metody Montessori i przewodniczącą pierwszego niemieckiego Stowarzyszenia Montessori, założonego w 1919 r w Berlinie.

Wspierała zakładanie domów dziecka i szkół Montessori, powołała Stowarzyszenie Montessori do życia,  inicjowała szkolenia metod edukacji Montessori, wówczas bardzo reformatorskich. Uczenie się to odkrywanie świata bez nagród i kar, uczenie się  rozumiane jako proces odkrywania. Kiedy jeszcze w czasie Cesarstwa została nauczycielką w Berlinie udało się  jej zdobyć pozwolenie na nieklasyfikowanie dzieci na świadectwie.

Po odebraniu jej uprawnień do wykonywania zawodu przez nazistów w 1933 r., poświęciła się przygotowywaniu młodych Żydów do emigracji w  ośrodku przekwalifikowania w Neuendorf koło Fürstenwalde, gdzie przeniosła się pod koniec 1941 r. W latach 1942/1943 funkcjonował tam obóz pracy przymusowej, gdzie potajemnie uczyła dzieci. W kwietniu 1943 r. została deportowana wraz z innymi żydowskimi mieszkańcami Neuendorfu. Dołączyła do transportu dzieci, którymi się opiekowała, chociaż miała szansę przeżyć w Theresienstadt. Została zamordowana w Auschwitz.

Wystawa o Klarze Grunwald została  przygotowana przez pracowników Biblioteki Pokoju/Muzeum Antywojennego Kościoła Ewangelickiego w Berlinie-Brandenburgu. Na ekspozycję  składają się teksty autobiograficzne oraz zdjęcia.

W tym roku Biblioteka Pokoju-Muzeum Antywojenne obchodzi  40-lecie swojej pracy.