Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Miejsce refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych historią obozu Auschwitz.

Nasza misja

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, prowadzone przez Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, powstało w 1992 roku. Jest to instytucja katolicka, założona przez Ks. Arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego w porozumieniu z biskupami całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich.

Intencją Centrum, założonego w pobliżu byłego obozu Auschwitz, jest stworzenie miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych tym, co tu się stało. Centrum ma być formą uczczenia pamięci ofiar i ma przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju.

To konkretne spotkanie z historią porusza do głębi prawie każdego. Poprzez stworzenie w naszym domu atmosfery otwartości, przyjaźni i spokoju pragniemy pomóc naszym gościom przeżyć ten czas. Na życzenie pomagamy przy planowaniu programu pobytu, kontaktujemy ich z miejscem pamięci, spotykamy się z nimi, rozmawiamy.

Spotkania z byłymi więźniami pokazują ludzką twarz cierpienia, ale i odpowiedzialność za przyszłość. O ile jest to możliwe, pomagamy przy nawiązaniu z nimi kontaktów.

Spotkania z młodzieżą różnych narodów uświadamiają nam żywy wymiar naszej „odpowiedzialności po Auschwitz”. Organizujemy międzynarodowe i międzyreligijne seminaria. Odbywają się w Centrum spotkania z byłymi więźniami, chrześcijańskimi i żydowskimi, z młodymi ludźmi z Polski i Niemiec, jak i z innych krajów, z profesorami, księżmi, rabinami. Prosty fakt, że wspólnie zwiedzaliśmy teren byłego obozu i słuchaliśmy świadectw tych, którzy go przeżyli, był ważnym doświadczeniem.

Auschwitz było miejscem zniszczenia stosunków międzyludzkich. To ta największa rana, która krwawi po dzień dzisiejszy... Dlatego najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie zaufania „po Auschwitz” tak, aby było możliwym otwarcie się na siebie bez strachu, słuchanie siebie nawzajem i dawanie sobie świadectwa. Stworzenie takiego „kredytu zaufania” jest naszym głównym zadaniem.

Dialog i tożsamość przynależą do siebie. Proponujemy udział w religijnych dniach skupienia. Spotkanie z „Auschwitz” wywołuje pytania o Boga, zło, powołanie, odpowiedzialność, winę, wybaczenie, i o stosunki chrześcijańsko-żydowskie. W tym miejscu natrafiamy także na wielkie świadectwa wiary i zwycięstwa godności ludzkiej. W ostatnich latach postać Edyty Stein i wzór Jana Pawła II stały się szczególnie ważne w tym kontekście. Modlitwa, także w ramach spotkań międzyreligijnych, napełni nas nadzieją.

Naszym marzeniem jest to, aby ludzie, którzy odwiedzają Oświęcim i konfrontują się z tymi strasznymi wspomnieniami, doświadczyli również pozytywnego przekazu płynącego z tego miejsca napełnionego wzajemnym szacunkiem i nową nadzieją.

Serdecznie zapraszamy do Oświęcimia na skupienie i spotkania, na modlitwę i współpracę.

„Spośród wielorakich inicjatyw, jakie w duchu Soboru podejmowane są dzisiaj na rzecz dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, pragnę wskazać na powstający w Polsce ośrodek informacji, wychowania, spotkań i modlitwy. Ma on służyć badaniom nad Shoah oraz nad martyrologią narodu polskiego i innych narodów europejskich w okresie narodowego socjalizmu, a także duchowej konfrontacji z tymi problemami. Należy sobie życzyć, aby przyniósł obfite owoce i mógł stanowić wzór również dla innych narodów.”

Jan Paweł II o Centrum Dialogu i Modlitwy, 24.06.1988

„Bogu niech będą dzięki, że oczyszczanie pamięci, do którego wzywa nas to miejsce, rodzi tu także wiele inicjatyw, które mają na celu przeciwstawianie się złu i przyczynianie się do budowania dobra. Przed chwilą miałem okazję pobłogosławić Centrum Dialogu i Modlitwy. […] Możemy więc mieć nadzieję, że z miejsca kaźni będzie wyrastać i dojrzewać konstruktywna refleksja, i że pamięć przeszłości pomoże przeciwstawiać się złu i sprawiać, że zatryumfuje miłość.”

Benedykt XVI o Centrum Dialogu i Modlitwy, 28.05.2006

Personel

ks. mgr lic. Mateusz Wójcik foto: Michał Lewandowski

Ks. dr Manfred Deselaers

Duszpasterz na zagranicę episkopatu niemieckiego. Od października 1990 roku mieszka i posługuje w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. Od 1996 pracuje w dziale edukacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu spotykając się z wieloma grupami, organizując rekolekcje i konferencje. Niestrudzenie pracujący na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i pojednania niemiecko-polskiego oraz otwierania się na kontakt ze Wschodem. Laureat wielu nagród m.in: tytuł Człowiek Pojednania 2000, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Kontakt: manfred@cdim.pl
ks. Dariusz Chrostowski

ks. Dariusz Chrostowski

Kapłan Archidiecezji Krakowskiej i wieloletni duszpasterz. W latach 2018-2020 pracował w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, od 2020 do 2023 roku był Dyrektorem Muzeum św. Jana Pawła II i Wicedyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie. Od września 2023 r. Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Kontakt: dyrektor@cdim.pl
Elżbieta Wronka

Elżbieta Wronka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, anglistka, historyk, tłumacz, wieloletni wychowawca i nauczyciel młodzieży; autorka artykułów z zakresu historii politycznej Stanów Zjednoczonych oraz współautorka opracowania monograficznego z obszaru historii lokalnej; wiceprezes Fundacji Towarzyszenia Rodzinie im. Profesora Stanisława Grygiela w Krakowie. Od października 2023 roku wicedyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy.

Kontakt: wicedytektor@cdim.pl

Katarzyna Stanek

Katarzyna Stanek - przygotowuje zaplecze ekonomiczne projektów edukacyjnych w Krakowskiej Fundacji CDIM.

Kontakt: katarzyna.stanek@cdim.pl

Beata Sereś

Beata Sereś – zajmuje się koordynowaniem pracy Działu Edukacyjnego w Krakowskiej Fundacji CDIM

Kontakt: edukacja@cdim.pl

Czesława Kowalczyk

Czesława Kowalczyk - zajmuje się dokumentacją ekonomiczną w Krakowskiej Fundacji CDIM.

Monika Hufnagel

Monika Hufnagel - zajmuje się sprawami kadrowymi pracowników Krakowskiej Fundacji CDIM.

Wyposażenie

Recepcja

  • czynna 24 h na dobę
  • punkt informacyjny, plan miasta, rozkład pociągów, autobusów, busów
  • komputer dla gości
  • internet WiFi
  • sprzedaż książek, kalendarzy, DVD, pamiątek z Centrum
  • możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego, kul, balkonika
  • kawiarenka czynna 24 h na dobę
  • możliwość pożyczenia suszarki, żelazka + deski do prasowania

Kaplica

Ilość miejsc: do 30 osób

Udostępniamy:

  • Biblie w językach: polski, włoski, francuski, niemiecki, angielski
  • Szaty liturgiczne i wszystko co jest potrzebne do sprawowania Mszy Św.

Wesprzyj naszą fundację

Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji są otrzymywane darowizny, które pozwalają nam na edukowanie społeczeństwa na tematy związane z Obozem Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.