12 kwietnia 2024 roku, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Stolen Memory” z Arolsen Archives w naszym Centrum.

Powitanie i Wprowadzenie

Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele instytucji kultury, starostwa, miasta, dyrektorzy szkół oraz młodzież LO im. St. Konarskiego w Oświęcimiu, zostali powitani przez ks. dyrektora, Dariusza Chrostowskiego. W swoim wprowadzeniu do otwarcia wystawy powiedział: Chcemy sięgnąć do historii tych osób, które zostały uwięzione w obozach koncentracyjnych i zagłady, a dzięki tej wystawie ich życie i losy stają się bardziej namacalnymi. Kardynał Wyszyński mówił „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie i w tym przypadku można powiedzieć, gdy gaśnie pamięć ludzka będą mówić te Effekten”.

Termin „Effekten” określał przedmioty osobiste oddane przez więźniów do depozytu, które zwracano po zwolnieniu. SS stosowało to określenie w obozach koncentracyjnych, jednak po rozpoczęciu wojny w 1939 r. bardzo niewielu więźniów opuściło obozy.

Prezentacja Idei Wystawy

Po wystąpieniu ks. Dyrektora głos zabrała pani wice-dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy, Elżbieta Wronka. W swojej prezentacji przybliżyła ideę wystawy „Stolen Memory”, obejmującą historię archiwum Arolsen oraz misję kampanii #Stolen Memory. Jak powiedziała pani Dyrektor: „Ideą tej wystawy jest przedstawienie problemu i zainspirowanie tych, którzy przychodzą i oglądają tę wystawę do włączenia się w działania, które spowodują, że te Effekten z Arolsen będą mogły wrócić, już nie do właścicieli, ale do ich rodzin.”

Informacje o #Stolen Memory

W ramach ekspozycji „#Stolen Memory”, prezentowane są osobiste przedmioty więźniów obozów koncentracyjnych, takie jak zegarki, obrączki, portfele czy zdjęcia. Te przedmioty stanowią ważny element historii, przypominając o losach osób, do których kiedyś należały. Arolsen Archives gromadzi najobszerniejsze archiwum na świecie poświęcone ofiarom nazistowskich prześladowań. Informacje w nim zawarte pomagają odnaleźć ocalałych lub krewnych ofiar oraz zwrócić im skradzione pamiątki.

Proces zwrotu depozytów byłym więźniom i ich rodzinom trwał od lat 50., jednak w późniejszym okresie (w latach 80.) nastąpiło jego spowolnienie. W 2016 r. podjęta została na nowo akcja, której efektem jest wystawa prezentowana w Oświęcimiu. Dzięki wsparciu amerykańskich placówek dyplomatycznych w Polsce i Niemczech, ekspozycja może podróżować po Polsce i informować o prowadzonych poszukiwaniach krewnych ofiar.

Wizyta na Wystawie

Po wprowadzeniu w tematykę, zaproszeni goście odwiedzili wystawę usytuowaną w ogrodzie Centrum Dialogu i Modlitwy i uczestniczyli w nieformalnych dyskusjach przy poczęstunku serwowanym przez gospodarzy.

Zapraszamy do Odwiedzenia Wystawy

W Arolsen Archives znajduje się jeszcze ok. 2500 „Effekten” z niemieckich obozów koncentracyjnych. Zegarki kieszonkowe i zegarki na rękę, pierścionki, portfele, zdjęcia rodzinne oraz przedmioty osobiste, takie jak grzebienie, puderniczki czy brzytwy, czekają na zwrot rodzinom ofiar.

Serdecznie zapraszamy wszystkie indywidualne osoby oraz grupy do odwiedzenia wystawy „Stolen Memory” w naszym Centrum w dniach od 12 do 22 kwietnia 2024 roku, w godzinach 9:00-18:00. Grupy prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej wizyty.

Bądźmy częścią tej ważnej inicjatywy, aby skradziona pamięć mogła powrócić do rodzin swoich właścicieli.

fot. W. Andrzejczak