Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Wesprzyj Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy

Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji są otrzymywane darowizny, które pozwalają nam na edukowanie społeczeństwa na tematy związane z Obozem Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Finansowanie

Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy jest finansowana głównie z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje działalność usługową i handlową. W szczególności Fundacja świadczy usługi w zakresie prowadzonej działalności turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wynajmu sal i środków transportu.

Fundacja zajmuje się również działalnością wydawniczą, drukarską oraz obrotem książkami i broszurami.

Źródłem finansowania działalności Fundacji są także otrzymywane darowizny, które można przesyłać na poniższe konto:

Krakowska Fundacja Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu Bank PEKAO SA o/Oświęcim ul. Wladyslawa Jagielly 12 32-600 Oświęcim IBAN: PL 67 1240 4155 1111 0000 4628 8561 – konto w PLN

O Fundacji

Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu została założona w 1992 roku przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w porozumieniu z biskupami z całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich.

Fundacja działa w oparciu o obowiązujące w Polsce ustawodawstwo.

Krakowska Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Siedziba Fundacji mieści się w Oświęcimiu.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i religijnej na temat eksterminacji narodów z powodów rasowych w czasie II wojny światowej, a w szczególności w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Statut Fundacji

Pobierz statut

Wesprzyj naszą fundację

Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji są otrzymywane darowizny, które pozwalają nam na edukowanie społeczeństwa na tematy związane z Obozem Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.