Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Dział edukacji – nasze propozycje

Kontakt: education@cdim.pl
tel. +48 33 843 1000

Beata Sereś – koordynator Działu Edukacji
Ks. dr Manfred Deselaers – duszpasterz na zagranicę Episkopatu Niemieckiego

Dział Edukacji realizuje cele Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą i religijną, na temat eksterminacji narodów z powodów rasowych w czasie II wojny światowej, a w szczególności w Auschwitz-Birkenau – niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

Do zadań Działu Edukacji należy przygotowywanie programów, organizacja pobytów dla grup studyjnych, spotkań młodzieży, międzynarodowych konferencji i seminariów oraz rekolekcji i dni skupienia. Działania edukacyjne obejmują wykłady, rozmowy, modlitwy, refleksje podsumowujące wizytę w Miejscu Pamięci.

Dział Edukacji jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biblioteki i filmoteki, organizację i upowszechnianie wystaw stałych i czasowych oraz wolontariat w Oświęcimiu i w Niemczech.

Projekty i programy są realizowane w oparciu o współpracę z Państwowym Muzeum Auschwitz -Birkenau, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz innymi instytucjami edukacyjnymi w kraju i za granicą. 


Na życzenie umożliwiamy m. in.:

a) w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau:

 • zwiedzanie muzeum Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem
 • wgląd w dokumenty archiwum PM Auschwitz-Birkenau
 • wykłady, warsztaty, prelekcje i prezentacje dotyczące historii byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau
 • wizytę w Dziale Zbiorów połączoną z prezentacją dzieł wykonanych przez więźniów
 • prace porządkowe na terenie miejsca pamięci
 • medytacja drogi krzyżowej lub inne modlitwy (organizowane przez CDiM)


b) w mieście Oświęcim:

 • zwiedzanie miasta Oświęcimia
 • zwiedzanie Muzeum Żydowskiego i Synagogi w Oświęcimiu
 • zwiedzanie wystawy „Romowie historia i kultura” oraz udział w warsztacie „Romowie w KL Auschwitz-Birkenau” w Stowarzyszeniu Romów w Oświęcimiu
 • zwiedzanie Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 • zwiedzanie wystawy pt. „Klisze Pamięci” byłego więźnia Auschwitz Mariana Kołodzieja w Harmężach
 • zwiedzanie miejsca podobozów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau
 • spotkanie z młodzieżą szkół oświęcimskich


c) w naszym Centrum Dialogu i Modlitwy:

 • spotkania z świadkami historii (o ile możliwe)
 • korzystanie z zasobów biblioteki i filmoteki
 • kontakt z naukowcami i fachowcami
 • refleksje etyczne i religijne
 • dni studyjne, seminaria
 • nabożeństwa
 • rekolekcje


Propozycje wykładów – Ks. Dr Manfred Deselaers:

 • Doświadczenia dialogu u progu Auschwitz. Znaczenie perspektyw: żydowskiej, polskiej, niemieckiej i innych
 • „Gdzie był Bóg w Auschwitz?” – Przegląd różnych odpowiedzi
 • Maksymilian Kolbe, Edyta Stein i inni świadkowie wiary
 • Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek w Auschwitz
 • Światopogląd i sumienie Rudolfa Hössa, komendanta obozu Auschwitz


Chętnie pomagamy w stworzeniu jedno- lub kilkudniowego programu
pobytu studyjnego lub rekolekcyjnego, odpowiedniego dla danej grupy.

Wesprzyj naszą fundację

Jednym ze źródeł finansowania działalności Fundacji są otrzymywane darowizny, które pozwalają nam na edukowanie społeczeństwa na tematy związane z Obozem Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.