Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

we współpracy z

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,

Jezuickim Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie

oraz

Instytutem Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie

zaprasza na międzynarodową konferencję 

Wiara i Naród

14-15 marca 2024 

w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

PL 32-602 Oświęcim, ul. M. Kolbego 1

        Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne)

Pytania o relacje zachodzące pomiędzy wiarą i narodem są istotnymi pytaniami, nie tylko w dzisiejszych czasach. Czy wiara może być związana z narodem, czy jest jedynie osobistą relacją człowieka z Bogiem? Czy Bóg wzywa cały naród czy tylko pojedynczego człowieka? Co stanowi o narodzie, którego członkowie wywodzą się z różnych narodów i religii lub nie identyfikują się z żadną religią? Czy Bóg kieruje odmienne wezwania do poszczególnych narodów, tak jak kieruje indywidualnie do każdego z nas? Czy takie rozumowanie może być początkiem dyskryminacji lub rasizmu? A może wiara w Boże wezwanie jest źródłem pokoju w każdej sytuacji i kontekście?

Auschwitz jest świadkiem wynaturzonego nacjonalizmu. Nazistowskie Niemcy, kierując się agresywną, rasistowską ideologią wyższości narodowej, próbowały zniewolić i wyeliminować wiele narodów, w tym naród polski oraz żydowski. Dlatego koniecznym jest podjęcie wyzwania i rozważenie relacji zachodzących między wiarą a narodem właśnie tutaj, w Oświęcimiu.

Wiara chrześcijańska ma swoje korzenie w narodzie żydowskim, którego tożsamość została zbudowana na szczególnym przymierzu między Bogiem a narodem. Chrześcijaństwo nie jest ekskluzywne dla jednego narodu lecz w różnorodnych wymiarach obecne jest w wielu narodach. Jaka zachodzi relacja pomiędzy danym narodem a religią chrześcijańską i jakie to rodzi konsekwencje w stosunkach międzynarodowych?

Dzisiaj toczą się wojny między Rosją a Ukrainą oraz między Izraelem a Palestyną. Czy wiara odgrywa rolę w tych konfliktach? Jeśli tak, jak tę rolę scharakteryzować i wyjaśnić? Jak wykorzystać związany z wiarą wymiar duchowy do odnalezienia dróg pokoju? 

Podczas konferencji będziemy szukać odpowiedzi na te i podobne pytania.


PROGRAM:

Czwartek 14.03.2024

– Przyjazd do godziny 14:00 –

 • 15:00 Słowo powitania – ks. Dariusz Chrostowski, Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 
 • 15:15 Wprowadzenie: Wiara u progu Auschwitzks. dr Manfred Deselaers, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • 16:00 Wiara i naród w Izraelu – Rabin dr Michael Marmur, Hebrew Union College w Jerozolimie, IL
 • 17:00 Przerwa kawowa
 • 17:30  Wiara i naród w Polsce – ks. prof. Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 18:30 Kolacja
 • 19:30 Wiara i naród w RosjiSergej Chaplin, Centrum Studiów Prawosławnych Uniwersytetu Fordham przez Zoom, obecnie USA, RU
 • 21:00 Niedokończone nocne rozmowy

Piątek 15.03.2024

 • 08:00 Msza św.
 • 08:30 Śniadanie
 • 10:00 Medytacja i modlitwa w Auschwitz-Birkenau
 • 13:00 Obiad
 • 15:00 Wiara i naród w NiemczechPastor dr Wolfgang Hüllstrung, Kościół Ewangelicki w Nadrenii, DE
 • 16:00 Przerwa kawowa
 • 16:30 Wiara i naród w Ukrainie – Myrosław Marynowycz, Ukraiński Katolicki Uniwersytet, UA
 • 17:30 Wiara i narody w Kościele globalnymks. Bernard M. Ibarra, Instituto del Verbo Encarnado, ARG 
 • 18:30 Kolacja
 • 20:00 Panel wykładowców
 • 21:00 Niedokończone nocne rozmowy

Sobota 16.03.2024

 • 08:00 Msza św.
 • 08:30 Śniadanie

– Zakończenie konferencji –


SYLWETKI PRELEGENTÓW:

Sergei Chapnin, RU, obecnie dyrektor ds. komunikacji w Centrum Studiów Prawosławnych na Uniwersytecie Fordham, USA, w latach 2001–2015 piastował ważną funkcję redakcyjną w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Był redaktorem naczelnym między innymi gazety Biuletyn Kościelny i Miesięcznika Patriarchatu Moskiewskiego. Dodatkowo, Chapnin pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego w Wydawnictwie Patriarchatu Moskiewskiego. W lutym 2022 r. przed wybuchem wojny na pełną skalę w Ukrainie, wyjechał z Rosji.

S. Chapin jest współautorem listu otwartego Wojna w Ukrainie a Kościół rosyjski. https://www.ekai.pl/apel-teologow-przeciwko-wojnie-w-ukrainie-i-postawie- rosyjskiego-kosciola-prawoslawnego/

Ks. dr Manfred Deselaers, DE, Duszpasterz na zagranicę Episkopatu Niemieckiego w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Pastor Wolfgang Hüllstrung, DE, Wydział Teologii i Kształcenia Ustawicznego Kościoła Protestanckiego w Nadrenii (Düsseldorf), odpowiedzialny za relacje i dialog chrześcijańsko-żydowski w Nadrenii., 

Bernardo María Ibarra, ARG, jest argentyńskim księdzem Instytutu Słowa Wcielonego (IVE), zgromadzenia misyjnego założonego w 1984 roku. Bernardo urodził się w 1992 roku w Buenos Aires jako dziewiąty z dwanaściorga dzieci i wstąpił do IVE w wieku 14 lat. Po ukończeniu studiów humanistycznych w Niższym Seminarium Duchownym w Mendozie, w Argentynie spędził rok w formacji nowicjatu w Chile. Po powrocie do Argentyny z zamiarem ukończenia studiów w Wyższym Seminarium Duchownym swojego Zgromadzenia, został wysłany na Filipiny, by tam dokończyć studia filozoficzne i teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 roku i przez dwa lata pracował w domu formacyjnym swojego zgromadzenia na Filipinach. Następnie przełożeni poprosili go, aby przeprowadził się do Krakowa i studiował nauki o rodzinie na tamtejszym Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Asystował w wielu różnych misjach Instytutu Słowa Wcielonego na całym świecie, na Pacyfiku, w Azji, Afryce i obu Amerykach. Obecnie rezyduje w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, gdzie sprawuje posługę duszpasterską.

Rabin dr Michael Marmur, IL, Profesor teologii żydowskiej w Hebrew Union College – Żydowskim Instytucie Religii w Jerozolimie i członkiem rady Rabinów na rzecz Praw Człowieka.

Myroslav Marynovych, UA, Prezes Instytutu Religii i Społeczeństwa Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Od 2000 do 2024 prorektor ds. misji uniwersytetu. Honorowy prezes Ukraińskiego Centrum PEN International. W 1976 roku został członkiem-założycielem Ukraińskiej Grupy Helsińskiej. W 1977 r. pod zarzutem „agitacji i propagandy antyradzieckiej” został skazany i spędził siedem lat w ciężkich obozach bezpieczeństwa oraz trzy lata na zesłaniu w Kazachstanie.

Ks. prof. Damian Wąsek, PL, Profesor UPJPII, wykładowca teologii fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Koszty pobytu w trakcie konferencji w CDiM:

 • 2 noclegi i wyżywienie 300,- PLN
 • 1 nocleg i wyżywienie  150,- PLN

Zgłoszenia prosimy kierować na adres  e-mail: education@cdim.pl lub telefonicznie 

tel.: +48 33 8431000, w terminie do 12 marca 2024 r. 

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

PL 32-602 Oświęcim, ul. M. Kolbego 1

Możliwość uczestnictwa w konferencji na platformie Zoom. 

Wszystkie wykłady z konferencji będą udostępnione w terminie późniejszym na YouTube.