Pomysł na napisanie poniższej publikacji zrodził się w związku z potrzebą wyrażenia myśli, uczuć i refleksji tych, którzy urodzili się i mieszkają w miejscu, które dla innych jest miejscem symbolicznym, miejscem zagłady. Głos mieszkańców miasta Oświęcimia jest głosem ludzi, którzy przeżyli w tym mieście swoje dzieciństwo, młodość, radości i smutki, i którzy pragną podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, odpowiedzieć na pytania wszystkich tych, którym tak trudno jest pojąć, że można żyć na tej ziemi. Autorki to absolwentki oświęcimskich szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie teksty w języku polskim, niemieckim i angielskim. Opracowała Elżbieta Głowacka.
Biblioteka Centrum Dialogu i Modlitwy 3
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 2005
Cena: 16,- PLN. Zamówienia: 
education@cdim.pl

Wstęp

Pomysł na napisanie poniższej publikacji zrodził się w związku z potrzebą wyrażenia myśli, uczuć i refleksji tych, którzy urodzili się i mieszkają w miejscu, które dla innych jest miejscem symbolicznym, miejscem zagłady. Głos mieszkańców miasta Oświęcimia jest głosem ludzi, którzy przeżyli w tym mieście swoje dzieciństwo, młodość, radości i smutki, i którzy pragną podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, odpowiedzieć na pytania wszystkich tych, którym tak trudno jest pojąć, że można żyć na tej ziemi.

Autorki to absolwentki oświęcimskich szkół ponadgimnazjalnych: Aneta Brombosz, Paula Borkowska, Małgorzata Smętek, Urszula Bieniek, Barbara Wawro, a także absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Anna Ślęczka, oraz Elżbieta Głowacka, koordynująca prace nad publikacją. Ta grupka brała udział w projekcie Miejsce zamieszkania: Oświęcim, zorganizowanym przez Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu z myślą o młodzieży oświęcimskiej.  (Pierwsza edycja projektu zakończyła się w czerwcu 2003 roku.) Wspólne przeżycia, nowe doświadczenia, szczególnie te, dotyczące dialogu z Innymi, pozostawiły wiele wspomnień, skłoniły do refleksji nad własną osobą, nad miejscem zamieszkania, nad tym, jaką rolę odgrywa ono w życiu mieszkańców Oświęcimia. Impulsami, które w dużej mierze przyczyniły się do wydania publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, były kontakty z Gośćmi Ziemi Oświęcimskiej, jak również podróż Młodych Ambasadorów z Oświęcimia do Niemiec.

Pisząc o Gościach Ziemi Oświęcimskiej mam na myśli wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do KL Auschwitz, aby odwiedzić miejsce zagłady ponad miliona dusz ludzkich. Wielu z tych Gości pokonuje setki, czasami tysiące kilometrów, aby skonfrontować się ze smutną historią znaną całemu światu. Niewielu zdaje sobie sprawę z faktu, iż niedaleko od byłego obozu koncentracyjnego położone jest miasto Oświęcim.

Gościu, chodź pokażę Ci Oświęcim

Wśród Gości są jednak i tacy, którzy pragną poznać historię Oświęcimia sprzed 1939 roku, jak również zobaczyć, jak wygląda miasto Oświęcim dzisiaj. Wielu, zwłaszcza młodych ludzi przyjeżdżających do Oświęcimia, łączy podróż do miejsca pamięci, jak nazywają dzisiaj były obóz koncentracyjny Niemcy, ze spotkaniem z młodzieżą polską, młodzieżą oświęcimską. Spotkania w Oświęcimiu mają szczególny charakter. Są to spotkania, którym towarzyszą często silne emocje, padają pytania, wśród których są i takie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Jak można bowiem odpowiedzieć na pytanie Dlaczego jest tu tak zielono?

Kim są ci Młodzi Ambasadorowie z Oświęcimia? – Są nimi mieszkańcy Oświęcimia, którzy zgłębiając wiedzę o miejscu swojego zamieszkania, konfrontując się z nią, żyją również w realnym świecie, śmieją się, bawią, marzą i planują swoją przyszłość. Ich świat jest podobny do tego, w jakim żyją mieszkańcy każdego innego polskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego,…. 50-tysięcznego miasta. Ambasadorowie mają jednak pewną misję specjalną. Powinni, a może wręcz muszą stać się Ambasadorami Pokoju, a tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na ziemi oświęcimskiej w latach 1940 – 1945, powinny dzięki nim pozostać w pamięci i świadomości świata, a równocześnie prowadzić do budowy mostów pomiędzy ludźmi. Artykuły, refleksje, wspomnienia, wiersze, pytania i próby odpowiedzi na nie, oraz wywiady, zdjęcia miejsc i ludzi, to tylko formy wyrazu, które autorki wykorzystały, aby przekazać wszystko to, co jest im bliskie, ważne, czym chcą podzielić się z Tobą, Drogi Czytelniku.

Elżbieta Głowacka

Spis treści

 • Wstęp – Elżbieta Głowacka
 • Oświęcim – co znaczy to słowo? – Elżbieta Głowacka
 • Historyczne wyjaśnienie nazw „Oświęcim” i  „Auschwitz” – Elżbieta Skalińska-Dindorf
 • Oświęcim – tło historyczne – Elżbieta Skalińska-Dindorf
 • Śladami oświęcimskich Żydów – Artur Szyndler
 • Mój Oświęcim – Małgorzata Smętek
 • Jesienne refleksje. Oświęcim z pewnej perspektywy, … a może z kilku? – Elżbieta Głowacka
 • Projekt Miejsce zamieszkania: Oświęcim – Elżbieta Głowacka
 • Tu się urodziłam, tu mieszkam … i piszę o tym, co czuję, mieszkając na oświęcimskiej ziemi – Urszula Bieniek
 • A co ja w ogóle myślę? – Paula Borkowska
 • Portret – Anna Ślęczka
 • Co myślą i jak się czują w Oświęcimiu ci, którzy urodzili się w nim, bądź przyjechali do niego i spędzili tutaj większą część swego życia? – wypowiedzi naszych bliskich i znajomych – Aneta Brombosz, Barbara Wawro
 • Czuwanie w intencji pokoju (sztuka) – Paula Borkowska 
 • Budowanie mostów – Manfred Deselaers