13 września 1980 r. przedstawiciele Episkopatów Niemieckiego i Polskiego wspólnie zwiedzali były obóz Auschwitz.

Biskupi niemieccy modlili się wtedy: „Wszechmogący Boże, miejsce w którym stoimy przywodzi na pamięć bezlitosną i bezwzględną moc bezprawia, jakiego Niemcy się dopuścili. Zebrani jednomyślnie na modlitwie w miejscu jego ofiary wyznajemy wszyscy, że wspólnie dokładać będziemy starań by przezwyciężyć wrogą nienawiść między narodami.”

Niemieckiej delegacji przewodniczył Ks. Kard. Josef Ratzinger z Archidiecezji Monachium.