Od 1 lipca 2021 roku ks. Paweł Baran jest nowym dyrektorem Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Zastąpił na tym stanowisku ks. Jana Nowaka, który kierował CDiM przez ponad 20 lat.

Ks. Jan Nowak

Ksiądz Jan jest księdzem archidiecezji krakowskiej od 1983 roku.
W 2001 roku został dyrektorem Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, a od 2008 roku wiceprzewodniczącym Zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu. Od 2004 r. był przedstawicielem Kardynała Franciszka Macharskiego, a następnie Kardynała Stanisława Dziwisza w Fundacji „Pomnik – Hospicjum Oświęcim”. W listopadzie 2005 uzyskał certyfikat Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem Yad Vashem. Wtedy to, pomyślnie ukończył seminarium z badań nad Holokaustem dla edukatorów z Polski. W grudniu 2005 r. ukończył kurs dla nauczycieli, edukatorów i przewodników „Judaizm – historia i kultura Żydów polskich – Holokaust” organizowany przez Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau. W grudniu 2005 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył księdza Jana Nowaka „Srebrnym Krzyżem Zasługi”. W czerwcu 2010 na Wzgórzach Jerozolimy, dla ks. Jana Nowaka, zostało posadzone drzewo za pośrednictwem Keren Kayemeth Leisrael / Żydowskiego Funduszu Narodowego. W listopadzie 2010 r. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall powołała ks. Jana, dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy, do Zespołu konsultacyjno – doradczego Ministerstwa ds. nauczania o Holokauście. W czerwcu 2012 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał ks. Jana do Rady Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau. W czerwcu 2021 Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier odznaczył Ks. Jana Nowaka Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Ks. Paweł Baran

Dekretem z dnia 16. czerwca 2021 roku, Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski polecił ks. Pawłowi Baranowi „zgodne z prawem podjęcie obowiązków w Zarządzie Krakowskiej Fundacja Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu”. Rada Fundacji powołała go na stanowisko Wiceprzewodniczącego Zarządu Fundacji – Dyrektora, a swoje obowiązki podjął dnia 1 lipca. Jednocześnie został zwolniony z funkcji prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, gdzie pracował od 2017 roku.
Urodzony i wychowany w Krakowie, ukończył Wyższe Seminarium Duchowne, święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Wawelskiej w 2008 roku. Po dwuletniej posłudze duszpasterskiej w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie, został skierowany na studia specjalistyczne najpierw do Lublina, a następnie do Rzymu. Po obronie pracy doktorskiej powrócił do kraju i podjął obowiązki zlecone mu przez Arcybiskupa Krakowskiego.

„Mojemu poprzednikowi, ks. Janowi Nowakowi dziękuję za wszelkie dobro jakie pozostawił po sobie w Centrum, życząc mu błogosławieństwa Bożego i potrzebnych łask na dalszej drodze kapłańskiego posługiwania. Wchodzę w moje nowe obowiązki z wielką ufnością i nadzieją, licząc na pomoc życzliwych ludzi, których stale spotykam i jeszcze spotkam na mojej drodze”.

Ks. Paweł Baran