Dekretem z dnia 17. sierpnia 2022 roku, JE ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski polecił ks. Mateuszowi Wójcikowi, z dniem 1 września 2022 r. zgodne z prawem i powołaniem Rady podjęcie obowiązków Wiceprzewodniczącego Zarządu Fundacji, a zarazem członka Zarządu – Dyrektora odpowiedzianego za prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej i dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Od 1 września 2022 roku ks. Mateusz Wójcik zastąpi na tym stanowisku ks. dra Pawła Barana, który kierował CDiM od 1 lipca 2021.

      Jednocześnie, z radością informujemy, że JE ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, mianował z dniem 1 września ks. dra Pawła Barana na urząd proboszcza Katedry Wawelskiej.

      Nowomianowanemu Księdzu Proboszczowi Parafii Archikatedralnej św. Stanisława B. M. i św. Wacława, dziękujemy za wszelkie dobro jakie uczynił dla naszego CDiM, za jego wielkie zaangażowanie i oddanie sprawom rozwoju Centrum. Ks. Proboszczowi Pawłowi, życzymy Bożego błogosławieństwa i darów Ducha Świętego do gorliwego podjęcia nowych, odpowiedzialnych zadań, które zostały przed nim postawione.