W dniach od 2 do 6 kwietnia 2024 roku gościliśmy u nas grupę 29 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły Jezuitów Św. Ignacego z Barcelony. Ta wizyta była częścią projektu podróży o nazwie „Doświadczenie Auschwitz – Inne w moim życiu”, w którym uczestniczyła młodzież z różnych kierunków studiów tej katolickiej placówki edukacyjnej. Celem wyjazdu było nie tylko poznanie historii miejsca, ale również pogłębienie życia duchowego każdego uczestnika.

Odkrywanie Historii i Refleksja Nad Przeszłością

Podczas pobytu w Krakowie młodzież miała okazję zgłębić historię tego regionu, zwiedzając między innymi dzielnicę żydowską Kazimierz, gdzie przed wojną tętniło życie. Wizyta w Muzeum Galicja oraz spotkanie ze świadkiem historii były niezwykle ważne dla zrozumienia kontekstu wydarzeń sprzed lat. Dzień zakończył się osobistą refleksją przy pomniku na Placu Bohaterów Getta.

Uczestnictwo w Wydarzeniach Upamiętniających

Kolejne dni wizyty poświęcone były Miejscu Pamięci i uczestnictwu w upamiętnieniu oraz kontemplacjom na terenie byłego obozu Birkenau. To doświadczenie miało pomóc uczniom zmierzyć się z emocjami i refleksjami na temat przeszłości oraz współczesnych wyzwań moralnych. Codzienne spotkania medytacyjne, podczas których czytane były m.in. teksty świadectw ocalonych, prowadzone przez opiekuna grupy, pana Ricarda Dastisa i Vilę, miały dodatkowo umacniać duchową sferę podróży.

Każdy młody człowiek przeżywał to doświadczenie w oparciu o swoją wrażliwość, wartości, przekonania i wiarę. Był to czas zadawania sobie głębokich pytań i szukania na nie odpowiedzi.

Kontynuacja i refleksje

Po powrocie do Barcelony uczestnicy podróży spotkają się, aby podsumować swoje doświadczenia. Podczas tego spotkania będą mieli okazję dzielić się tym, w jaki sposób podróż ta wpłynęła na ich życie i jakie decyzje podejmują teraz, z uwzględnieniem nowych spostrzeżeń.

Nowe Spostrzeżenia uczestników

Jedna z uczestniczek podzieliła się refleksją, mówiąc: „Teraz tu jesteśmy, musimy żyć otwarci i empatyczni wobec innych, decydować o tym, co najlepsze dla nas i dla innych, bądźmy tego świadomi.”. Młodzież podsumowała wyjazd słowami: „Auschwitz i to, co reprezentuje, jest teraz częścią naszego życia”.

Misja Ewangelizacyjna

Doświadczenie Auschwitz stanowi część misji ewangelizacyjnej szkół jezuickich. Jesuits Sarria Sant Ignasi jest szkołą otwartą na świat, przyjazną i gościnną. Łącząc tradycję i innowację, towarzyszy swoim uczniom, aby pomóc im rozwijać się we wszystkich aspektach oraz rozwijać postawy, wartości, umiejętności i kompetencje, które pozwolą im żyć i pracować w świecie zróżnicowanym kulturowo i podlegającym ciągłym przemianom.

Młodzi ludzie, uczestnicząc w takiej podróży, zostają zachęceni do osobistego zaangażowania na rzecz krzewienia prawdy, sprawiedliwości i miłości.