Międzynarodowa organizacja na rzecz pokoju

W ostatnich dniach Centrum Dialogu i Modlitwy gościło delegację niemieckiej sekcji Pax Christi, na czele z biskupem Peterem Kohlgrafem. Grupa 25 osób z niemieckiej części katolickiego ruchu jest w Polsce od 1 do 8 marca. Ich wizyta ma na celu upamiętnienie pierwszej podróży członków Pax Christi do byłego obozu Auschwitz w 1964 roku. Wizytę rozpoczęli od zwiedzania byłego niemieckiego obozu oraz obejrzenia wystawy prac Mariana Kołodzieja w podziemiach franciszkańskiego obozu w Harmężach. Ponadto odbyli modlitwę podczas Drogi Krzyżowej na terenie Birkenau i zwiedzili miasto Oświęcim.

Ruch Pax Christi powstał w Niemczech po II wojnie światowej. Intencją założycieli było budowanie pokoju i pojednania między narodami w oparciu o pokój płynący z ewangelicznego orędzia. Obecnie Pax Christi to międzynarodowa organizacja katolicka, działająca na rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania. Do ponad 60 oddziałów ruchu, działających w ponad 50 krajach na 5 kontynentach, należy ponad 60 tys. osób, dla których pokój jest sprawą priorytetową. Wizyta ta nie tylko upamiętniała ważne wydarzenia z przeszłości, ale również stanowiła kontynuację działań na rzecz pojednania i pokoju między narodami.

Modlitwa i refleksja nad przeszłością

W sobotę, 2 marca 2024 roku w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, podczas wspólnej Mszy Świętej, z biskupem Kohlgrafem modlił się arcybiskup emeryt Wiktor Skworc – były współprzewodniczący grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec oraz wiceprzewodniczący Fundacji Maksymiliana Kolbego a także ks. Manfred Deselaers, pracjący od lat w Oświęcimiu kapłan diecezji Aachen.

Biskup Kohlgraf przypomniał, że w 2024 roku minie 60 lat od czasu, gdy członkowie Pax Christi podróżowali z Niemiec do Polski, aby odbyć pielgrzymkę pokutną. Był to okres trudny, gdyż nie wszyscy akceptowali i popierali tego typu inicjatywy. Grupa członków Pax Christi podjęła się jednak odważnie pracy na rzecz pojednania, co jest ważne także dzisiaj, gdy obserwujemy napięcia międzynarodowe.

Podczas swojej przemowy podkreślił również znaczenie słów znanego listu polskich biskupów z 1965 roku: „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. Był to akt odwagi i hojności, który stanowił przełom w relacjach między Polską a Niemcami.

Arcybiskup Skworc również podziękował za odwagę tych, którzy 60 lat temu podejmowali kroki w kierunku pojednania. Jego słowa były nacechowane nadzieją i zachętą do kontynuowania wysiłków na rzecz pokoju. Podkreślił, że nawet w obliczu trudności i różnic, Kościół zawsze może stanowić siłę napędową dla pojednania i pokoju.

Jedną z największych tęsknot Europejczyków podczas II wojny światowej i po niej była
tęsknota za pokojem. Z tej tęsknoty i wiary, że pokój można osiągnąć, jeśli ludzie go chcą i
pracują dla niego. 76 lat temu zrodził się w Niemczech ruch Pax Christi. My – jako wierzący –
wiemy, że pokój jest przede wszystkim darem Boga, ale jednocześnie należy go postrzegać
jako zadanie ludzkie. Z jednej strony należy modlić się o pokój między ludźmi i narodami, ale
z drugiej strony zarówno chrześcijanie, jak i wszyscy ludzie dobrej woli powołani są do
wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia pokoju. Z wdzięcznością spoglądam wstecz na minione
76 lat działalności Niemieckiego Ruchu Katolickiego, którego celem było budowanie mostów
pojednania między ludźmi i wspólnotami. „Pax Christi” – zgodnie ze swą charyzmą wyrażoną
w nazwie ruchu – uczestniczyło w zaprowadzaniu pokoju ad intra i ad extra.
Dziś pamiętamy i dziękujemy za wizytę członków ruchu Pax Christi tutaj, w Auschwitz w
1964 r. To było wówczas odważne i prorocze przybyć tutaj i w tym momencie
zadeklarować: chcemy razem nowego świata; zbudować nową Europę.

Słowo Arcybiskupa Skworca z okazji spotkania z Pax Christi 2.03.2024 w CDiM

Wspólne dążenie do pokoju

W trakcie rozmów i spotkań podczas wizyty delegacji niemieckiej w Polsce, poruszano także ważne tematy związane z relacjami polsko-niemieckimi oraz rolą Kościoła w budowaniu pojednania. Była to okazja do refleksji nad wspólnymi dziejami obu narodów oraz do podkreślenia konieczności ciągłego dążenia do pojednania i współpracy.

W obliczu trwających konfliktów na świecie, wizyta delegacji Pax Christi w Polsce nabiera szczególnego znaczenia. Jest to przypomnienie o wadze wspólnego dążenia do pokoju i pojednania, które stanowi fundament dla lepszej przyszłości nas wszystkich. Słowa wygłoszone przez arcybiskupa Skworca i biskupa Kohlgrafa przypominają, że pojednanie wymaga odwagi, hojności i determinacji, ale jest niezbędne dla budowania trwałego pokoju w Europie i na świecie.

Ożywienie idei pojednania

Gerold König, przewodniczący niemieckiej sekcji Pax Christi, podkreślił, że pielgrzymka do Polski, która odbywa się 60 lat po prekursorskiej inicjatywie z 1964 roku i 80 lat po zakończeniu wojny, ma ożywić idee pojednania między narodami. „Wciąż jest to konieczne i nadal ważne, aby ludzie z Polski i z Niemiec przeszli przez proces pojednania, spojrzeli wstecz i zrozumieli, że to nigdy więcej nie powinno się zdarzyć” – stwierdził.

Podsumowanie

Wizyta delegacji Pax Christi w Polsce to wyjątkowy moment refleksji nad przeszłością i przyszłością, nad wartością pojednania i pokoju. Jest to również okazja do budowania mostów i pogłębiania relacji między narodami, które powinny dążyć do wspólnego dobra.

Autor zdjęć: Martin Pilgram