Historia i Misja

Uniwersytet Iona jest prywatną, rzymskokatolicką uczelnią wyższą, która powstała w Nowym Jorku w 1940 roku z inicjatywy Congregation of Christian Brothers. Placówka składa się z dwóch kampusów: głównego w New Rochelle oraz mniejszego w Bronxville. Dzięki staraniom władz i wykładowców, Uniwersytet Iona stał się ośrodkiem wiary i nauki, co znacząco przyczyniło się do rozwoju religijnego i kulturalnego Europy Zachodniej. Założyciele Uniwersytetu Iona wierzyli w zapewnienie studentom najlepszego świeckiego szkolenia, jednocześnie kształcąc „jednostkę jako całość” – umysł, serce i ducha. W 2022 roku placówka oficjalnie zmieniła swój status z college’u na uniwersytet. W ofercie Uniwersytetu Iona znajduje się 45 kierunków studiów magisterskich, 35 kierunków studiów licencjackich oraz 30 kierunków studiów podyplomowych.

Oferta edukacyjna

Uniwersytet umożliwia studentom również studiowanie za granicą, oraz organizuje zagraniczne podróże studyjne. W jednym z takich projektów wzięła udział grupa, która gościła w naszym Centrum w terminie 9-16 marca bieżącego roku. Pięciu studentów pod opieką profesor Eleny G. Procario-Foley oraz profesor Melby Butler przyleciało do Polski, by zrealizować program „Kościoły w czasie Holokaustu”. Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych studentów Uniwersytetu Iona, którzy spełnią wymogi formalne, takie jak odpowiednio wysoka średnia ocen. W tym roku do naszego Centrum zawitali studenci historii sztuki, biologii, komunikacji oraz psychologii. Przewodząca grupie profesor Elena G. Procario-Foley specjalizuje się w nauczaniu o religii oraz stosunkach Chrześcijańsko-Żydowskich; odpowiada również za przygotowanie podstawy programowej na Uniwersytecie Iona. Druga z opiekunek grupy, profesor Melba Butler, to wykładowczyni na wydziale pracy socjalnej oraz terapii małżeństw i rodzin.

Program „Kościoły w czasie Holokaustu” jest częścią kursu semestralnego na Uniwersytecie Iona. Jego celem jest ukazanie studentom odpowiedzialności chrześcijan za antyżydowskie nauczanie na przestrzeni wieków. Kolejnym krokiem jest ukazanie, jak to nauczanie przyczyniło się do tragedii Holokaustu. Chrześcijanie muszą mieć świadomość roli, jaką odegrali w dyskryminacji i prześladowaniach Żydów, dlatego zdaniem dr Procario-Foley, tak ważne jest, aby kurs „Kościoły w czasie Holokaustu” odbywał się w Polsce, a jego kluczowym elementem była wizyta w byłym niemieckim nazistowskich obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, symbolu Holokaustu.

Podróż studyjna i program wizyty

Poprzez zwiedzanie studyjne Miejsca Pamięci, wykłady, prezentacje i spotkanie z byłą więźniarką KL Auschwitz Zdzisławą Włodarczyk, zwiedzanie wystawy w Harmężach oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, wraz z synagogą, studenci mieli okazję zgłębić historię i zrozumieć znaczenie pamięci dla przyszłych pokoleń. W programie pobytu znalazły się również wycieczki do Krakowa oraz Wadowic – ważnego miejsca na mapie kultu religijnego w Polsce. Studenci uczyli się o tym, jak wspaniałe i barwne społeczności Żydów mieszkały przed II Wojną Światową w Oświęcimiu i Krakowie, oraz o tym, że dziedzictwo i kultura społeczności żydowskiej nadal istnieje i rozkwita w wielu zakątkach świata, nawet po tragedii Holokaustu.

Budowanie świadomości i wizja przyszłości

Chrześcijanie muszą zrozumieć swój wkład w próbę anihilacji całego narodu Żydowskiego i nauczyć się stawać w obronie ludzkiej godności, bez względu na to, jaka mniejszość czy grupa społeczna jest represjonowana. Na świecie wciąż dochodzi do aktów ludobójstwa. Dlatego tak ważne jest studiowanie tematyki Holokaustu, by wyciągać wnioski i znaleźć sposób, aby wyeliminować każdy przejaw ludobójczych zachowań i tendencji, do jakich zdolni są ludzie. Dr Procario-Foley podkreśliła, że w przyszłości chciałaby rozszerzyć kurs o wątek inspirowania się przez nazistów amerykańską teorią rasową, ponieważ Amerykanie muszą wciąż zmierzyć się ze swoim dziedzictwem niewolnictwa i jego konsekwencjami. Po powrocie do USA, studenci napiszą prace zaliczeniowe oraz wygłoszą prezentacje dla swoich kolegów i koleżanek, podsumowując swoje doświadczenia z pobytu w Polsce. W ten sposób projekt ten staje się integralną częścią ich edukacji, kształtując zarówno ich wiedzę, jak i postawy wobec wydarzeń historycznych oraz dziedzictwa kulturowego.