www.edith-stein-gesellschaft.at ; www.karmel.at

Roberto Maria Pirastu – Ingeborg Gabriel – Helga Ehrmann – Pia Lilienstein – Daniela Köder

P. Roberto Maria Pirastu OCD z Wiednia, Prezes ESGÖ

Profesor etyki społecznej Ingeborg Gabriel z Wiednia, członek naukowej rady doradczej ESGÖ

Psychoterapeuta dr. Helga Ehrmann z Wiednia, członek ESGÖ

Edukatorka sztuki Pia Lilienstein z Wiednia, członkini ESGÖ

Edyta Stein inspiruje mnie swoimi wypowiedziami, które sformułowała w bardzo zrozumiałych i pięknych zdaniach. Niektóre z jej słów, które odkryłem w jej tekstach, towarzyszyły mi od dawna. Mój film przedstawia jeden z tych cytatów z Edith Stein.

Tekst:  (tłumaczenie)
Edyta Stein już od wielu lat stała się dla mnie rozważną, mądrą, inspirującą i rzetelną, matczyną nauczycielką, w taki sposób, że niektóre jej zdania zajmują mnie od dawna i często dodają mi otuchy. Jak poniższe zdania, które zachęcają mnie wciąż na nowo do szukania spokojnych chwil w ciągu dnia i spokojnych dni w moim życiu oraz szukania cichej modlitwy.

„W ukryciu i uciszyć dzieło odkupienia. W cichym dialogu z Bogiem przygotowywane są żywe cegiełki, z których wyrasta królestwo Boże, kute wspaniałe narzędzia sprzyjające budowaniu i tworzeniu. Prąd mistyczny, który przechodzi przez wszystkie wieki, nie jest zabłąkanym dopływem, które oddzieliło się odżycia modlitewnego Kościoła – jest to jego najgłębsze życie”.– Edyta Stein „Gebet der Kirche“ [Modlitwa Kościoła] 1936.

Teolog i asystentka uniwersytecka Daniela Köder z Wiednia, członek zarządu ESGÖ