Wystawa przedstawia obraz człowieka Wielkiego Polaka, więźnia niemieckich nazistowskich obozów śmierci w latach 1939-1945, oraz misjonarza w Afryce od 1946-2007.

Adam Kozłowiecki urodzony w Hucie Komorowskiej był w czasie II wojny światowej więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz nr 1006, do którego trafił 20 czerwca 1940 roku i był tam więziony do 11 grudnia 1940 r. a następnie został deportowany do KL Dachau, gdzie nadano mu numer nr 22187. Na prośbę swoich przełożonych po II wojnie światowej, po wyzwoleniu z obozu KL Dachau 29 kwietnia 1945 r. napisał książkę pt. ,,Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945”. Książka w 2016 roku została przetłumaczona na język niemiecki. Po wojnie Zambia stała się jego drugą ojczyzną z wyboru. Jako jezuita-misjonarz organizował tam szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde. W 1998 roku papież Jan Paweł II obdarzył go godnością kardynalską.

Wystawa powstała, z inicjatywy Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2017, na realizację wystawy w Rzymie. W 2017 roku po raz pierwszy na Watykanie, z udziałem wielu znamienitych gości z całego świata wystawa pt. „In nomine Domini. Misjonarz Afryki” zaprezentowana była 10 października 2017 r. na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Na audiencji generalnej na Watykanie w dniu 11 października 2017 r. usłyszał o niej cały świat.

Po powrocie z Rzymu, ta sama wystawa prezentowana była już w Sejmie RP w styczniu 2018 a następnie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Uniwersytecie Rzeszowskim, i podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od 26 maja 2018 r. wystawa eksponowana była w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2 Arena w Jasionce oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie.

Wystawa została już przetłumaczona na język angielski i polski. Doskonale wpisuje się w klimat i dzisiejszą strategie walki z mylnym popularyzowanym przez media zachodnie sloganem ,,Polskie Obozy Śmierci”.

Ekspozycja składa się z 25 plansz oraz 3 stołów multimedialnych a także 3 piramid holograficznych.

https://fb.watch/lLE1y0ADfz/