Gościmy 21 osób (kobiety, młodzież i dzieci), którzy musieli uciekać przed wojną na Ukrainie. Niektórzy z nich już pojechali dalej, na ich miejsce przyjmujemy następnych. Jest to nasz skromny wkład i konkretna pomoc w tej trudnej sytuacji wojny i ogromnej tragedii.

Wierzymy także w siłę modlitwy. Kto się modli za innych, nosi ich w swoim sercu i przedstawia tę sytuację Panu Bogu. Tak nie ucieka się przed wyzwaniem, ale jest się gotowym iść tymi drogami miłości, które Bóg wskaże i na których Chrystus nam towarzyszy.

Jeżeli ktoś chce nas wspomóc w utrzymaniu gości może wpłacić darowiznę na nasze konto:

Krakowska Fundacja Centrum Informacji,
Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu
Bank PEKAO SA o/Oświęcim
ul. Władysława Jagiełły 12
32-600 Oświęcim
IBAN: PL 67 1240 4155 1111 0000 4628 8561 – konto w PLN

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe pobytu dzieci i młodzieży z Ukrainy w naszym Centrum:
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
@Deutsch-Polnisches Jugendwerk-Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
@dpjw_pnwm