W dniach 11 – 16 sierpnia 2023 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy odbywały się już po raz czternasty europejskie warsztaty „Jak radzić sobie z przeszłością Auschwitz naznaczoną przemocą”. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Maksymiliana Kolbego z Niemiec przy wsparciu Episkopatów Polski i Niemiec. W tym roku w projekcie wzięło udział 30 uczestników rekrutujących się z 13 krajów europejskich: Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Mołdawii, Polski, Niemiec, Bułgarii, Czech, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Włoch, oraz Albanii. W warsztacie uczestniczyli przedstawicielami różnych społeczności i organizacji m.in.: nauczyciele uniwersyteccy, pracownicy miejsc pamięci czy ośrodków tolerancji i pojednania.

Celem projektu było zaproszenie uczestników do wspólnego poznania doświadczeń związanych z Auschwitz oraz do refleksji nad różnymi perspektywami i kontekstami doświadczeń i interpretacji wniesionych przez uczestników.

To co zawsze łączy zaproszonych gości, to pytanie o realizowane drogi pojednania tam, gdzie żyją, czasem również w miejscach naznaczonych przemocą. Poprzez wsłuchiwanie się w doświadczenia innych, czerpią od siebie nawzajem, ubogacając się różnorodnością językową, kulturową i religijną.

Fundacja Maksymiliana Kolbego chce poprzez te spotkania stworzyć sieć ludzi – liderów chrześcijańskich, w różnych krajach Europy, którzy będą w przyszłości współpracować w dziele pojednania.

Pielgrzymka z parafii św. Maksymiliana do byłego obozu Auschwitz w 82. rocznicę śmierci Maksymiliana Kolbego
Spotkanie z byłą więźniarką panią Zdzisławą Włodarczyk
Spotkanie z byłym więźniem panem Grzegorzem Tomaszewskim
Uczestnicy warsztatu w trakcie wykładów
Uczestnicy warsztatu
Wizyta uczestników w byłym obozie w Birkenau
Wizyta w byłym obozie Auschwitz
Wizyta w Harmężach na wystawie KLisze Pamięci. Labitrynty Mariana Kołdzieja byłego więźnia Auschwitz numer obozowy 432 w Centrum Św. Maksymiliana
Wizyta w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu, gdzie znajdują relikwie Świętego
Wizyta w mieście

Autor zdjęć Marko Orlovic