9 sierpnia 2023 roku w Oświęcimiu

,,Świat jest w płomieniach. Czy czujesz potrzebę ugaszenia ich?

Poprzez moc krzyża możesz znaleźć się na wszystkich frontach, we wszystkich miejscach bólu”.

Edyta Stein, 14. Września 1939 r.

Program:

14:00 SPOTKANIE

z Teresą Benedyktą McCarthy – cudownie uzdrowioną za wstawiennictwem Edyty Stein

i jej ojcem Emmanuelem Charlsem McCarthy, katolicko-melchickim kapłanem

Świadectwo ks. Emmanuela McCarthy „Ewangelia pokoju”

w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

15:30 MODLITWA

za pomordowanych oraz

o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie

przy Pomniku w Birkenau

16:00 CZUWANIE

„Kobieta modlitwy” – czuwanie z Edytą Stein św. Teresą Benedyktą od Krzyża – prowadzi wspólnota OCDS w Oświęcimiu w Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu

17:00 UROCZYSTA EUCHARYSTIA

pod przewodnictwem bpa Romana Pindla,  biskupa Bielsko-Żywieckiego

w Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu


Kontakt: www.cdim.pl

Zgłoszenie uczestnictwa: education@cdim.pl (udział w ceremonii w Birkenau)9 sierpnia 2023 w Oświęcimiu odbyły się jak co roku uroczyste obchody rocznicy śmierci Edyty Stein – świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża OCD.

W obchodach wzięli udział:

 • Biskup Akwizgranu (Aachen) Helmut Dieser,
 • Biskup Saratowa w Rosji Clemens Pickel,
 • Biskup Pomocniczy Akwizgranu (Aachen) Karl Borsch,
 • Dziekan Dekanatu Oświęcimskiego ks. Fryderyk Tarabuła,
 • Pani Teresa Benedykta McCarthy cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem Edyty Stein (dzięki temu cudowi ogłoszono kanonizację) [i jej ojciec Emmanuel Charles McCarthy, melchicki ksiądz – online],
 • Delegacja Domu Edyty Stein z Wrocławia z panią dyrektor Marią Kromp-Zaleską,
 • Delegacja Towarzystwa im. Edyty Stein z Wrocławia z panią w-ce prezeską Zarządu Danutą Nowak,
 • Pani Marta Titaniec – z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów,
 • Grupa Oazowa z diecezji katowickiej z ks. Karolem Lubowieckim,
 • Delegacja Centrum Dialogu i Modlitwy,
 • Goście indywidualni, którzy przybyli do nas m.in. z Rudy Śląskiej, Wrocławia, Przemyśla i Katowic.

Zgromadzonych gości powitał dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy ks. Mateusz Wójcik.

Uroczystości rozpoczęło spotkanie z melhickim księdzem Emmanuelem Charlesem McCarthy, który niestety z powodów zdrowotnych nie mógł się pojawić osobiście, ale połączył się online z zebranymi gośćmi.

Emmanuel Charles McCarthy jest katolickim księdzem obrządku melhickiego (w którym dopuszcza się kapłaństwo żonatych mężczyzn). Jest ojcem Teresy Benedykty McCarthy, która jako 2 letnie dziecko w wyniku przypadkowego zatrucia trafiła w stanie krytycznym do szpitala. Jej wątroba i nerki prawie nie funkcjonowały, a lekarze nie dawali jej szans na przeżycie bez przeszczepu. Wtedy ks. McCarthy poprosił rodzinę i znajomych o modlitwę do Boga o uzdrowienie córki za wstawiennictwem jej imienniczki siostry Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). Tak też się stało i mała Teresa Benedykta została cudownie uzdrowiona. Cud ten został później uznany przez kościół katolicki i pozwolił na kanonizację Edyty Stein.

W swoim wystąpieniu „Ewangelia Pokoju”, które za pomocą wideorozmowy odbyło się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ksiądz Emmanuel podkreślał wagę Jezusowej miłości bez przemocy. Mówił, że żaden chrześcijanin nie powinien brać udziału w wojnie i mordowaniu ludzi. Stwierdził również, że Bóg nie bez powodu dał jemu, nawołującemu do chrześcijaństwa bez przemocy, cud uzdrowienia córki za wstawiennictwem siostry Teresy Benedykty od Krzyża, która swój sprzeciw wobec wojny wyrażała właśnie bez przemocy.

Po wystąpieniu ks. Emmanuela, Teresa Benedykta McCarthy wyraziła swoją wdzięczność za możliwość udziału w wydarzeniu.

Następnie zebrani na uroczystościach goście udali się do Auschwitz-Birkenau, gdzie modlitwie w intencji wszystkich ofiar przewodniczył ks. Manfred Deselaers. „Czcimy pamięć wszystkich ofiar” – powiedział. Po modlitwie nastąpiło zapalenie zniczy przy tablicach upamiętniających pomordowanych. Na koniec wizyty w Birkenau biskup Saratowa w Rosji Clemens Pickel udzielił zebranym błogosławieństwa.

O godzinie 17:00 w kaplicy sióstr karmelitanek bosych w Oświęcimiu odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla, którą poprzedziło czuwanie ze świętą. W swojej homilii biskup postawił pytanie „Co może uczynić jedna kobieta wobec potęgi zła?” i nakreślił tło historyczne życia świętej męczenniczki. Wspomniał też, że choć mogła zostać ocalona, nie wybrała tej drogi, ale powiedziała „Chodź, idziemy za nasz naród” do swojej siostry Róży.