Na uroczystości ku czci Patronki Europy
zaprasza Ks. Biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej
we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 
9 Sierpnia 2019 roku w Oświęcimiu

„Ufam, że mur nie będzie nigdy tak wysoki,
byśmy nie mogli ponad nim podać sobie ręki.”

Z listu Edyty Stein do polskiego przyjaciela Romana Ingardena
w dniu 31 Maja 1917 roku, podczas wojny.

Edyta Stein, Siostra Teresa Benedykta od Krzyża, została ogłoszona Współpatronką Europy w 1999 roku.

Urodziła się w żydowskiej rodzinie, we Wrocławiu (wtedy Breslau, niemieckim mieście), studiowała przede wszystkim Filozofię w różnych miastach Niemiec. Po studiach przyjęła Chrzest Św. w Kościele Katolickim. Była słynną wykładowczynią. Po dojściu Nazistów do władzy wstąpiła do klasztoru Karmelitanek; 1942 została przez państwo niemieckie, z powodu jej żydowskiego pochodzenia zamordowana w Auschwitz.

Dwa kluczowe tematy będą nam towarzyszyć: Obraz człowieka i przynależność do narodu. Cale życie Edyta chciała rozumieć, kim jest człowiek. Nie można rozumieć człowieka bez jego relacji do drugiego człowieka ani bez jego relacji do Boga. W czasach rosnącego nazistowskiego nacjonalizmu i rasizmu, w których przyszło jej żyć , były to tematy życia i śmierci. Sama na końcu padła ofiarą obłędnej ideologii. Kim jest człowiek i co znaczy narodowa tożsamość – są to i dziś aktualne tematy.

Program:

10:00 Droga Modlitewna
wzdłuż Rampy, w byłym obozie Auschwitz-Birkenau aż do pomnika między ruinami komór gazowych i krematoriów, tym sposobem symbolicznie towarzysząc Edycie Stein w jej ostatniej drodze razem z żydowskim narodem. Modlimy się za wszystkie ofiary oraz o pokój na świecie.

14:00 Otwarcie wystawy o Edycie Stein
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

14:30 Rozmowy w małych grupach
 z pomocą wybranych tekstów Edyty Stein.

17.00 Uroczysta Msza Święta
w klasztorze Sióstr Karmelitanek
Przewodniczy: Biskup Clemens Pickel, Saratow, Rosja
Kazanie: Abp. Grzegorz Ryś, Łódź

W tym dniu będzie z nami pielgrzymka ok. 100 młodych ludzi z wszystkich czterech diecezji Kościoła Rzymsko Katolickiego w Rosji.

Zainteresowanych udziałem w całości programu prosimy o zgłoszenie się w
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim,
ul. Kolbego 1
+48 33 843 1000

education@cdim.pl

Siostry Karmelitanki zapraszają do swojej kaplicy od godz. 8:00 na Adorację Najświętszego Sakramentu oraz o 16:00 na czuwanie modlitewne z Edytą Stein „Miłość Prawdy – Prawda Miłości” przygotowane i prowadzone przez wspólnotę świeckiego Karmelu z Oświęcimia.