Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk, niemiecka charytatywna organizacja wspomagająca byłych więźniów obozów koncentracyjnych i gett obchodzić będzie w październiku bieżącego roku 50-lecie swojej działalności. Z tej okazji, w dniach 21-24.09.2023, w Centrum Dialogu i Modlitwy odbyło się spotkanie upamiętniające rocznicę założenia tego Stowarzyszenia. Wzięli w nim udział byli więźniowie Auschwitz – osoby zaufania działające na rzecz tej organizacji, honorowi współpracownicy z Niemiec, kierownictwo Stowarzyszenia oraz inne zaproszone osoby. Główne obchody będą miały miejsce w Belinie w dniu 19.10.2023.

Wszystko zaczęło się w 1964 r., kiedy we Frankfurcie nad Menem odbywał się proces zbrodniarzy z KL Auschwitz, grupa chrześcijan z niemieckiej sekcji Pax Christi odbyła podróż pokutną do tego obozu. Wiceprzewodniczący sekcji, Alfons Erb, powiedział wtedy: „Nie przyjechaliśmy tu po to, żeby rozwiązywać kwestie polityczne czy prawne, lecz stworzyć klimat dla wzajemnego zrozumienia, pojednania i odrodzenia szacunku”. Odwiedzając obóz w Auschwitz spotkali jego byłych więźniów, żyjących na skraju ubóstwa. To właśnie wtedy zrodziła się idea niesienia pomocy ofiarom hitlerowskiego reżimu na znak sympatii, szacunku i solidarności z nimi.

W 1973 r. pomimo trudnych stosunków polityczno-dyplomatycznych pomiędzy Niemcami i Polską, 13 niemieckich organizacji katolickich, przy aktywnym udziale Alfonsa Erba, założyło Stowarzyszenie im. Maksymiliana Kolbego. Jego zasadą, rozwiniętą na wielką skalę, przez nieżyjącą już Elisabeth Erb, córkę Alfreda było wspieranie pojednania przez osobiste spotkania, ponieważ kontakt osobisty człowieka z człowiekiem jest sercem pracy tej organizacji.

Angażowanie wspieranych w działalność i budowanie sieci samopomocy a także rozwijanie bezpośrednich kontaktów między darczyńcami i obdarowanymi, którzy z kolei stawali się „osobami zaufania”, szukającymi i wspomagającymi innych byłych więźniów należało i należy do najważniejszych zadań organizacji. Wielkim skarbem Stowarzyszenia im. Maksymiliana Kolbego są jego honorowi pracownicy. Jest ich kilkudziesięciu. Dzięki ich społecznemu zaangażowaniu możliwe jest organizowanie pomocy połączonej ze spotkaniami czy pobytem wypoczynkowym byłych więźniów na terenie Niemiec.

W ramach uroczystości które odbywały się w Centrum Dialogu i Modlitwy, uczestnicy wzięli udział w upamiętnieniu na terenie byłego obozu Auschwitz, gdzie na dziedzińcu bloku 11, przy ścianie straceń złożyli wieniec i zapalili znicze. Delegacja MKW złożyła kwiaty w celi Św. Maksymiliana Kolbe, patrona organizacji. W dniu 23.09.2023 jubileuszowe obchody w Oświęcimiu rozpoczęły się odprawieniem Mszy Św. o godz. 11.30. Program uroczystości obejmował wystąpienie kierownika stowarzyszenia Christopha Kulessy, przemówienie zastępczyni dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau pani Anny Skrzypińskiej, wystąpienie ocalałego z Ravensbrück ks. Mikołaja Skłodowskiego oraz honorowego współpracownika MKW z Niemiec pana Herberta Meinl. Historię powstania organizacji oraz jej działania przez ostatnie pół wieku, udokumentowanej licznymi zajęciami przedstawiła pani dr Danuta Konieczny, koordynator projektów MKW. Uroczystość uświetnił kwartet muzyczny Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Oświęcimiu, w wykonaniu którego usłyszeliśmy dzieła Antona Rubinsteina, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Jerry Bocka. Serdecznie dziękujemy dyrektorce szkoły, pani Jolancie Brandys za pomoc w oprawie muzycznej tego wydarzenia. Na koniec pobytu nasi goście zjedli uroczystą kolację przygotowaną i podaną przez zespół kuchni CDiM.