Wystawa upamiętnień indywidualnych i zbiorowych pozostawionych przez odwiedzających na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Ekspozycja  została przygotowana przez pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Jej charakter przedstawia opis z tablicy otwierającej:
„Niezwykły balast emocjonalny miejsca pamięci, jakim jest obszar obozu Auschwitz, niezmiennie silnie wpływa na emocje i wyobraźnię odwiedzających go ludzi. Wzbudza smutek, empatię i refleksję, a u wierzących także pytanie; gdzie był Bóg Żydów i chrześcijan, podczas masowej kaźni dzieci Abrahama i udręki wyznawców Chrystusa”.

Prezentowane przedmioty nie mieszczą się w definicji zabytku lub artefaktu, zatem wykraczają poza cezurę zainteresowań zdefiniowanych zadaniami Muzeum. Niemniej zawarty w nich ładunek emocjonalny stanowi wymiar zbiorowej pamięci populacji połowy XX wieku i miejsca jakie Auschwitz zajmował w jej tożsamości”.

WYSTAWA STAŁA W CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU