Po wizycie Papieża Franciszka w Auschwitz i Birkenau 29 lipca 2016 r.
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu odbył się obiad dla uczestników dialogu chrześcijańsko-żydowskiego z wymianą na temat

„Rola i znaczenie Auschwitz
oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
dla dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego”

Goście:
Biskupi:
Kardynał Kurt Koch, Watykan
Abp Henryk Muszyński, Prymas, Gniezno
Biskup Mieczysław Cisło, Przewodniczący Komitetu Polskiego Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, Lublin
Rabini:
Rabin Michel Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Warszawa
Rabin David Rosen, Jerozolima
Rabin Abraham Skórka, Buenos Aires
Rabin Edgar Gluck, Naczelny Rabin Galicji, Nowy Jork
Rabin Avi Baumol, Kraków
Komitet Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski:
Ks. Prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, członek Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Polskiej Akademii Nauk
Ryszard Montusiewicz, były korespondent Radia Watykan i Radia Polska w Izraelu
Ks. Prof. Alfreda Wierzbickiego
Ks. Marek Szymański
Ks. Grzegorz Michalczyk
O. dr Wiesław Dawidowski OSA
Red. Barbara Sułek-Kowalska
Polska Rada Ekumeniczna:
Mitrat Sergiusz Dziewiatowski, proboszcz parafii prawosławnej „Święta Wiera, Nadzieja, Luba i Imre matka Zofia” w Sosnowcu.
Dr. Mikołaj Dziewiatowski, wikariusz w tej samej parafii
Polska Rada Chrześcijan i Żydów:
Bogdan Białek, Kielce
Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, Kraków
Piotr Nawrocki, prezes
Jewish Community Centre, Kraków
Jonathan Ornstein, dyrektor 
Taube Center, Warszawa
Helise E. Liberman, dyrektor