Maksymilian –Kolbe –Werk

„Zbliżenia 2013 – aby pamięć przetrwała”

To projekt dwuczęściowego Międzynarodowego Spotkania, które odbędzie się w styczniu i marcu 2013 roku w Oświęcimiu i Ravensbrück.

Organizatorem tych spotkań jest Fundacja Maksymilian-Kolbe-Werk, organizacja, pomagająca ocalałym z obozów koncentracyjnych i gett.

20 młodych dziennikarzy i dziennikarek z Niemiec, Polski oraz innych krajów Europy Środkowej  i Wschodniej spotka się z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych w miejscach Pamięci Auschwitz i Ravensbrück.

Głównym punktem spotkania będą intensywne rozmowy i wspólne odwiedzenie autentycznych miejsc zbrodni narodowego socjalizmu.

Przy użyciu różnych technik medialnych i aplikacji Web 2.0.uczestnicy utrwalą wspomnienia  byłych więźniów będące swoistym testamentem aby w ten sposób zachować je przed zapomnieniem.