W dniach od 27.04 – 21.06 zaprezentowana zostanie w Centrum Dialogu i Modlitwy wystawa  Biblioteki Pokoju – Muzeum Antywojennego Ewangelickiego Kościoła Berlina Brandenburgii,  pt. Zaginiony Świat. Zapis życia i kultury żydowskiej w Europie Wschodniej, przed katastrofą 1939 r.

Na ekspozycję składają się zdjęcia kilku autorów, opatrzone komentarzami, dokumentujące życie społeczności żydowskich w Europie Wschodniej, u progu Zagłady. Zgromadzone na wystawie fotografie stanowią przejmujący zapis obrazu miasteczek – Sztetli z ich mieszkańcami, charakterystyczną kulturą i stosunkami społecznymi. W jidisz słowo „shtetl” oznacza małe miasteczko, zamieszkałe przez ludzi różnych wyznań i narodowości, w których kluczową rolę odgrywała społeczność żydowska. Przez setki lat sztetle były charakterystycznym elementem krajobrazu wschodniej Europy. W czasie II wojny światowej, wraz z nadejściem Holokaustu świat ten przestał istnieć. Kultura sztetli uległa zagładzie. Ponieważ straty były tak wielkie – pamięć o świecie, który zniknął, nasycona jest bolesnymi i nadal żywymi emocjami. Wystawa zachęca nas do zgłębienia się i refleksji nad tym zaginionym światem i naszą odpowiedzialnością za dzisiaj.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia wystawy. Wstęp jest bezpłatny.