Zapraszamy na serię wykładów w semestrze letnim 2007
Pod patronatem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Instytut Ekumeny i Dialogu

Dialog religijny po Auschwitz

Ks. dr Manfred Deselaers

Jak mówić o Bogu w Auschwitz?

Czy można prowadzić dialog u progu Auschwitz?

Dialog po Auschwitz zaczyna się od wsłuchania się w głos tej ziemi i od słuchania siebie na wzajem.

Celem tej serii wykładów będzie przedstawienie różnych ważnych odpowiedzi na pytanie o Boga w obliczu Auschwitz oraz przedstawienie aspektów dialogu religijnego chrześcijańsko-żydowskiego w obliczu Auschwitz.


Przewidziane tematy:

2007-02-24 Wprowadzenie; JP II a Auschwitz

Polska perspektywa:

 • 2007-03-03 Polskie świadectwa religijne; Zofia Kossak
 • 2007-03-10 Ks. Konstanty Michalski
 • 2007-03-17 Franciszek Blachnicki

Żydowska perspektywa:

 • 2007-03-24 Elie Wiesel
 • 2007-03-31 (Rekolekcje Wielkopostne – Droga krzyżowa w Birkenau)
 • 2007-04-21 Artur Rubenstein, Emil Fackenheim
 • 2007-04-28 Emmanuel Levinas

Niemiecka perspektywa:

 • 2007-05-05 Johann Baptist Metz
 • 2007-05-12 Bóg a zło w obliczu biografii Rudolfa Hössa, Ks. MD

Dialog:

 • 2007-05-19 Historia dialogu religijnego u progu Auschwitz
 • 2007-05-26 Maksymilian Kolbe w dialogu
 • 2007-06-02 Edyta Stein w dialogu
 • 2007-06-09 Benedykt XVI w Auschwitz; podsumowanie

W każdą sobotę 15:00-16:30, zaczynając od 24 lutego, kończąc 9 czerwca 2007r.
Wykłady kończą się zaliczeniem lub egzaminem.
W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 1
Koszt: 70,-PLN

Polecamy książkę „Dialog u progu Auschwitz“
Wydawnictwo UNUM, Kraków, 2003

Zgłoszenie:
CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OSWIECIMIU
tel.: +48 (33) 8431000
fax: +48 (33) 8431001
e-mail: reception@cdim.pl