Dzieło Diakonii Kościoła Ewangelickiego Badenii-Wirtembergii jest instytucją charytatywną.

Jako organizacja non-profit, jest jednym z wiodących, niezależnych stowarzyszeń opieki społecznej i jest częścią pracy diakonii kościoła protestanckiego w Niemczech. Diakonia widzi siebie jako orędownika pokrzywdzonych osób. Dlatego głównym jej celem jest pomoc dla ludzi w potrzebie.

Diakonia oferuje wiele możliwości różnorodnego zaangażowania się w pracę społeczną. Jedną z nich jest wolontariat, w ramach którego obecnie ok. 1500 młodych ludzi jest odbywa służbę w ramach wolontariatu w projektach Dobrowolnego Roku Społecznego (FJS), zagranicznych projektów społecznych czy Roku Ekologicznego (FÖJ).