W dniach od 4 do 9 stycznia br. Centrum Dialogu i Modlitwy gościło 29-osobową grupę z Młodzieżowej Rady Oldham oraz Oldham Theatre Workshops z Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele tej organizacji odwiedzają nasz Dom co roku już od 10 lat.

Celem Młodzieżowej Rady Oldham, we współpracy z Oldham Theatre Workshops, jest edukacja młodych ludzi w wieku 13-19 lat, którzy poprzez swoją działalność wpływają na zmiany w Oldham. Starają się być głosem całego młodego pokolenia na świecie. Biorą udział w rozmaitych warsztatach teatralnych, rozwijając swoje zdolności artystyczne. Przede wszystkim jednak, poprzez kreatywne zajęcia, uczą się dialogu, porozumienia, współpracy, tolerancji i budowania relacji w multikulturowej grupie.

Oldham, położone w północno-zachodniej części Wielkiej Brytanii, z populacją ponad 100 tysięcy mieszkańców, to miasto charakteryzujące się dużą różnorodnością narodowościową, kulturową i wyznaniową. Te aspekty skutkują problemami na tle rasowym, religijnym i etnicznym.

Grupa 24 młodych ludzi z Oldham, wraz z 5 opiekunami, realizuje w Polsce program Listen to the Earth (Słuchając Ziemi). Projekt ten, skupiony na edukacji społecznej, przewiduje 5-dniową wizytę, podczas której uczestnicy mają okazję spotkać się ze świadkami Holokaustu, ich potomkami oraz zwiedzić tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Program Listen to The Earth wykorzystuje twórcze metody dramy, kreatywnego pisania, sztuk wizualnych i tworzenia filmów, by stworzyć prace oparte na doświadczeniach i nauce młodych ludzi. Jego celem jest rozwijanie osobowości młodzieży, ucząc ich, jak funkcjonować i budować poczucie wspólnoty w społeczeństwie, gdzie istnieją podziały i rozłam kulturowy.

Ważnym punktem pobytu w Centrum Dialogu i Modlitwy dla Młodzieżowej Rady Oldham jest wizyta w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jodie Barber- szefowa projektu zaznaczyła, że wielu uczestników ma bardzo ograniczoną wiedzę o Auschwitz i ludobójstwie, jakie miało tam miejsce. Dlatego pogłębianie wiedzy o Holokauście służy im za punkt wyjściowy do wspólnego zastanowienia się jak zapobiec podobnym tragediom w przyszłości.

Spotkanie z byłą więźniarką Auschwitz- Panią Zdzisławą Włodarczyk, dodatkowo uwydatniło konieczność eliminacji uprzedzeń. Pani Zdzisława podzieliła się z nimi swoim przejmującym świadectwem.

To bezpośrednie zetknięcie się z kimś osobiście dotkniętym horrorem II Wojny Światowej jeszcze dobitniej nawoływało młodzież do wyeliminowania z życia uprzedzeń względem innych.

„Uczcie się pilnie, korzystajcie ze swobody, szanujcie siebie i innych, bądźcie życzliwi względem siebie, szanujcie przyrodę. Pamiętajcie, że choć różnimy się odcieniem skóry, uczesaniem, kolorem oczu, czy sylwetką, wszyscy mamy ze sobą wiele wspólnego. Każdy z nas jest idealny taki,  jaki jest, ponieważ jesteśmy stworzeniem Boga. I proszę, nigdy nie miejcie nienawiści do drugiego człowieka w swoim sercu. Od nienawiści zaczynają się wszystkie wojny. Nie życzę Wam byście podzielili mój los.”– zakończyła spotkanie, gorącym apelem do grupy, Pani Zdzisława Włodarczyk. 

Program Listen to The Earth stanowi inicjatywę edukacyjną ukierunkowaną na rozwijanie postaw dialogu, porozumienia i tolerancji w społeczeństwie. Jego organizatorzy pragną kształtować przywództwo u uczestników, by ci stali się wzorem do naśladowania, przeciwdziałając bigoterii, fanatyzmowi, dyskryminacji i niebezpiecznym ideologiom.

Ostatecznym celem jest budowanie postawy otwartości i poszanowania drugiego człowieka, uświadamiając młodzieży, że mimo różnic, społeczeństwo jest jedną globalną wioską.