Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju; czy stało się to za dni waszych lub za dni waszych przodków? Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedzą swoim synom, a synowie ich następnym pokoleniom.

Księga Joela 1, 1-3

Dzielimy się z Wami relacją z niedawnej wizyty grupy uczniów z Hansa Gimnasjum z Kolonii w naszym Domu, która miała miejsce między 27 a 31 stycznia 2024 roku. Po raz dziewiąty uczniowie tej szkoły podjęli się podróży do Auschwitz-Birkenau, w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat tragicznej historii Holokaustu oraz refleksji nad obecnymi przejawami rasizmu i antysemityzmu w Niemczech i Europie.

Hansa Gimnasjum z Kolonii aktywnie uczestniczy w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO, promując idee współpracy międzynarodowej wśród młodzieży. Działa to na rzecz budowania wzajemnego zrozumienia i zachowania pokoju na świecie.

Nasze Centrum, zlokalizowane w pobliżu byłego obozu Auschwitz, pełni misję stworzenia miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich, których porusza to, co wydarzyło się tu podczas Holocaustu. Naszym głównym celem jest hołd dla pamięci ofiar oraz budowanie szacunku, pojednania i pokoju w światowej społeczności.

Podczas ich pobytu grupa odwiedziła Kraków, miasto wpisane na Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz miejsce byłego getta, które powstało tam podczas II wojny światowej. Młodzież skoncentrowała się na zgłębianiu historii Auschwitz-Birkenau, poświęcając cztery dni na studiowanie losów ofiar i sprawców tego okropnego okresu. Zwiedzili również Oświęcim, odwiedzając Centrum Żydowskie i poznając wystawę „Klisze Pamięci: Labirynty” autorstwa Mariana Kołodzieja w Harmężach.

Spotkania z byłymi więźniami, udział w seminarium międzynarodowym i międzyreligijnym, a także rozmowy z młodzieżą różnych narodowości są integralną częścią naszej działalności. Poprzez te wydarzenia dążymy do poszerzania perspektyw i uświadamiania żywego wymiaru naszej „odpowiedzialności po Auschwitz”.

Dziękujemy uczniom z Hansa Gimnasjum za ich udział w tej podróży przez historię. To kolejne doświadczenie, które stanowi dla nas motywację do wypełniania naszej misji. Jak przypomina Księga Joela, ta historia powinna przemawiać do kolejnych pokoleń, abyśmy nigdy nie zapomnieli tego, co wydarzyło się za dni naszych przodków.