W dniach 15-19 kwietnia 2024 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszym Centrum 28 uczestników wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez organizację non-profit Begegnen e.V.

Jest to organizacja, która powstała w 2019 roku z celem prowadzenia trójstronnego dialogu między społecznościami chrześcijańskimi, żydowskimi i muzułmańskimi w Nadrenii Północnej Westfalii. Ich celem jest walka z dyskryminacją na tle rasowym i religijnym poprzez budowanie wzajemnego szacunku, empatii oraz przełamywanie krzywdzących stereotypów.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Polski stanowili zróżnicowaną grupę osób w wieku od 25 do 80 lat, pochodzących z różnych miejscowości Nadrenii Północnej Westfalii. Przez pięć dni odkrywali oni jedną z najciemniejszych części historii Niemiec i jej znaczenie dla współczesnego społeczeństwa. Głównymi punktami programu było zwiedzanie terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz poznanie historii miasta Oświęcimia, w tym wizyta w Synagodze oraz na Cmentarzu Żydowskim. Dodatkowo, grupa odwiedziła Harmęż, aby zobaczyć wystawę prac Mariana Kołodzieja, byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau, zatytułowaną „Klisze Pamięci: Labirynty”. W programie znalazł się także wyjazd do Krakowa, skupiony wokół historii byłej żydowskiej dzielnicy Kazimierz, oraz Muzeum Galicja, gdzie uczestnicy spotkali się ze świadkiem historii.

Niezwykle istotną częścią wyjazdu były trójstronne międzykulturowe i międzyreligijne dialogi, mające na celu przełamywanie uprzedzeń oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i anty muzułmańskiemu rasizmowi.

Organizacja Begegnen e.V. będzie obchodzić w tym roku 5-lecie swojego działania. Z tej
okazji podczas podróży studyjnej do Polski, uczestnikom towarzyszyła kamerzystka, rejestrująca przebieg seminarium oraz refleksje i rozmowy z członkami grupy. Powstały w ten sposób film dokumentalny zostanie zaprezentowany w czerwcu na jubileuszu Begegnen e.V w Düsseldorfie oraz opublikowany na ich stronie internetowej.