Webinarium, 5 listopada 2020 r.
od 16:00 do 19:00 (czasu polskiego) / od 10:00 do 13:00 (czasu nowojorskiego)
tłumaczenie symultaniczne angielsko – polskie

Celem webinarium jest przedstawienie poglądów opartych na wierze, które kształtowały doświadczenia ofiar obozu Auschwitz-Birkenau. Wiara jako źródło wewnętrznej siły; wiara jako źródło interakcji społecznych; wiara jako źródło przetrwania.

Wewnętrzne i zewnętrzne przejawy wiary dla Żydów można rozumieć w kategoriach halachicznych, czyli religijnych zachowań związanych z życiem codziennym. Halacha jako sposób życia.

Wewnętrzne i zewnętrzne przejawy wiary chrześcijańskich więźniów można rozumieć jako uczestnictwo w chrześcijańskim rozumieniu zbiorowego cierpienia.

Jakie są różne „obecności” przejawów wiary w Auschwitz-Birkenau? Jak opisują je świadkowie? Jakie jest ich znaczenie dla dzisiejszego dialogu międzywyznaniowego?

Organizatorzy:

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu  jest instytucją katolicką, która powstała w 1992 roku. Celem Centrum jest stworzenie miejsca refleksji, edukacji, dialogu i modlitwy dla wszystkich, których porusza to, co wydarzyło się w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Więcej: www.cdim.pl

Amud Aish Memorial Museum, znajdujące się na Brooklynie w stanie Nowy Jork, w USA, jest żywym pomnikiem wszystkich ofiar Holokaustu. Misją muzeum jest przedstawienie doświadczeń ofiar, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw ortodoksyjnych społeczności żydowskich. Jest to jedyne muzeum Holokaustu, które skupia się na roli wiary i tożsamości w szerszym kontekście zagłady europejskiego żydostwa.
Więcej: www.amudaish.org

Program:

Wprowadzenie:
Krótkie powitanie księdza dr Manfreda Deselaersa,
Wiceprzewodniczący zarządu Krakowskiej Fundacji CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU
Krótkie powitanie rabina Sholoma Friedmana,
Dyrektor MUZEUM PAMIĘCI AMUD AISH
Krótkie wprowadzenie ks. dr Manfreda Deselaersa,
Moderator spotkania

Główne wykłady:
Dr Joanna Barcik – Świadectwa Wiary Polskich Katolickich Ocalałych
Filozof religii, adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii, członek Klubu Chrześcijan i Żydów PRZYMIERZE.
Rabin Sholom Friedman – Świadectwo Ocalałego w Historii Halachicznej
Dyrektor AMUD AISH MEMORIAL MUSEUM na Brooklynie w Nowym Jorku

Odpowiedzi:

Dr Henri Lustiger Thaler
Kurator wystawy Through the Lens of Faith: Auschwitz. Główny kurator Amud Aish Memorial Museum. Profesor socjologii historycznej na Ramapo College USA, Research Associate Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paryż Francja. Dyrektor Orthodox Survivor Testimony Project USHMM, USA .

Ks. prof. Łukasz Kamykowski
Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Teologii Fundamentalnej, Instytut Ekumenizmu i Dialogu. Inicjator programu studiów o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich w Polsce.

Rabin Yaakov Bleich
Naczelny Rabin Kijowa i Ukrainy, współprzewodniczący Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, Członek Zarządu Światowego Kongresu Żydów.

Ks. dr Christian Rutishauser SJ
Prowincjał Jezuitów w Szwajcarii. Wykładowca studiów żydowskich i stosunków żydowsko-chrześcijańskich w Philosophische Hochschule Munich, Centrum Cardinal Bea Gregoriana Rome, Deutsches Studienjahr Dormitio Jerusalem. Od 2014 r. członek Rady Stałej Stolicy Apostolskiej ds. Relacji Religijnych z Judaizmem.

Rabin dr Israel Singer
Wiceprezes ds. Międzynarodowych w Touro College i profesor współczesnego żydostwa. W 1985 r. Dr Singer został mianowany sekretarzem generalnym Światowego Kongresu Żydów., a stanowisko to piastował przez dwie dekady. Obecnie jest honorowym przewodniczącym Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu ds. Konsultacji Międzyreligijnych.

Ks. dr Manfred Deselaers
Pastor na zagranicę Konferencji Episkopatu Niemiec w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w Polsce.

Dyskusja

/teksty/sholom-friedmann-swiadectwo-ocalalych-jako-element-historii-halachicznej/

/teksty/joanna-barcik-swiadectwa-wiary-bylych-wiezniow/