W terminie 04-06 maja 2010 Polska gałąź Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej zorganizowała w Centrum Dialogu i Modlitwy specjalną sesję ćwiczeniową z ojcem Joe Pereirą.

„Ks. Joe jest wieloletnim praktykiem i nauczycielem Medytacji Chrześcijańskiej i członkiem Rady Doradczej WCCM (Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej). Kierując się zasadą, że „Łaska realizuje się w ciele” w szczególny sposób łączy on chrześcijańską wiarę z hinduską mądrością uwzględniania roli ciała na drodze duchowego wzrostu”.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem WCCM