Projekt „Antycyganizm wczoraj, dziś i nigdy więcej – Romowie i Sinti w KZ Auschwitz-Birkenau i aktualna ich sytuacja w Polsce”

Bon Courage e.V po raz kolejny organizuje wyjazd studyjny do Auschwitz dla grupy 27 nastolatków i dorosłej młodzieży z regionu Lipska i Saksonii.

Jak wynika z niedawnych wydarzeń na Węgrzech, w Bułgarii i Czechach, nadal w Europie w XXI wieku dochodzi do naruszania praw człowieka wobec Romów, największej mniejszości w Europie. Celem projektu będzie naświetlenie historii Romów, obalanie stereotypów o nich oraz konfrontacja z obecną sytuacją Romów w Europie na przykładzie Polski.

Stowarzyszenie Bon Courage e.V. zostało założone 6 Stycznia 2007 r w miejscowości Borna. Obecnie zaangażowanych jest w działanie ponad 60 młodych ludzi, jak również obywateli z okręgu Lipska. Organizacja stawia sobie za zadanie realizację idei tolerancji, solidarności, komunikacji i otwartości poprzez szkolenia, pracę nad projektami i kształtowaniem relacji z otoczeniem. Głównym celem jest takie działanie aby było możliwe współistnienie ludzi wolnych od dyskryminacji, przemocy i zniszczenia. Niezależnie od od kultury, przynależności religijnej czy orientacji seksualnej każda osoba powinna doznać zrozumienia i odpowiedniej akceptacji.