ROCZNICA ŚMIERCI EDYTY STEIN
Siostry Teresy Benedykty od Krzyża
Współpatronki Europy
Zamordowanej jako Żydówka w Auschwitz-Birkenau 9 VIII 1942 r.

DOROCZNE UROCZYSTOŚCI W OŚWIĘCIMIU

9 VIII 2011

PROGRAM:

14:00 MEDYTACJA PSALMU 22 w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

(przygotowana razem z S. Marią Lucyną od Krzyża OCD, Betlejem)

Ks. Henryk Seweryniak

„Pozostanie tylko wielka miłość.

Jak mogłoby być inaczej…”

(św. Teresa Benedykta od Krzyża)

15:15 Promocja książek Centrum Dialogu i Modlitwy

16:00 Modlitwa w intencji zamordowanych i pokoju na świecie

pod pomnikiem w Birkenau


17:00 Uroczysta Msza Święta
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego
w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu

Zapraszają
CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU
KRAKOWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH