70 rocznica śmierci Edyty Stein

Świętej Teresy Benedykty od Krzyża OCD

Uroczystości religijne

9 sierpnia 2012

W 2012 roku, w sierpniu miała miejsce 70-ta rocznica śmierci Edyty Stein w Auschwitz, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych zorganizowali z tej okazji następujące upamiętnienia w Oświęcimiu:

• 8-10 czerwca 2012 Międzynarodowe seminarium naukowe >> więcej
• 7-9 sierpnia 2012 Rekolekcje >> więcej
• 9 sierpnia 2012 Uroczystości religijne

Wydarzenia odbyły się pod hasłem: „Edyta Stein łączy”. Poprzez swoją biografię wielorakiego szukania, swoją silną tożsamość przy jednocześnie dużym szacunku dla innych oraz swój udział w tragicznych dziejach Europy zeszłego stulecia Edyta Stein przemawia do wielu osób. Chcieliśmy pokazać różne aspekty znaczenia jej życia oraz rosnącego jej kultu w wielu miejscach Europy.

Pamięć o śmierci Edyty Stein w Oświęcimiu ma dla nas szczególne znaczenie. Została zamordowana w Auschwitz z powodu jej żydowskiego pochodzenia. Zginęła jako ofiara Szoah, ale także jako katolicka zakonnica. Nie może reprezentować dla chrześcijan wszystkich żydowskich ofiar, ale przypomina nam o nich. Wyrażając naszą chrześcijańską wiarę u progu Auschwitz z szacunkiem odnosimy się do tożsamości innych.

„Jeśli dzisiaj Edyta Stein zostaje ogłoszona patronką Europy, to należy na horyzoncie starego kontynentu powiesić sztandar wzajemnego poszanowania, tolerancji i otwartości, który będzie zapraszał mężczyzn i kobiety do wzajemnego rozumienia i akceptowania ponad różnicami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi, aby w ten sposób zbudować naprawdę braterską wspólnotę.”

Jan Paweł II, 1.10.1999.List Motu Proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

Biskupi obecni na uroczystościach: 

Ks. Arcybiskup Péter Kardynał Erdő, Esztergom-Budapeszt, Prymas Węgier, Prezydent Rady Konferencji Episkopatów Europejskich
Ks. Arcybiskup Stanisław Kardynał Dziwisz, ordynariusz diecezji Kraków
Ks. Arcybiskup Joachim Kardynał Meisner, ordynariusz diecezji Köln, Niemcy [Köln*]
Ks. Arcybiskup Kazimierz Kardynał Nycz, ordynariusz diecezji Warszawy
Ks. Biskup Dr. Karl-Heinz Wiesemann, ordynariusz diecezji Speyer, Niemcy [Speyer*]. Reprezentuje także Episkopat Niemiecki w imieniu Ks. Arcybiskupa Robert Zollitsch, Freiburg i.Br., Niemcy [Freiburg*], przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemieckiego.
Ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, Archidiecezja Wrocławska [Breslau*]
Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji Katowice
Ks. Biskup Jan Kopiec, ordynariusz diecezji Gliwickej [Lubliniec*]
Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej [Oświęcim/Auschwitz*]
Ks. Biskup Frans Jozef Marie Wiertz, Echt, ordynariusz diecezji Roermond, Holandia [Echt*]
Ks. Bp. Pomocniczy Heinz-Günter Bongartz, reprezentuje Ks. Biskupa Norbert Trelle, ordynariusza diecezji Hildesheim, Niemcy [Göttingen*]
Ks. Bp. Pomocniczy Stefan Zekorn, reprezentuje Ks. Biskupa Felix Genn, ordynariusza diecezji Münster, Niemcy [Münster*] 

[*] miasta, związane z biografią Edyty Stein

Bp Tadeusz Rakoczy – 70lecie śmierci św. Edyty Stein
>> pełny tekst

Program uroczystości

10:00 Droga modlitewna
wzdłuż rampy w byłym obozie Birkenau
Symboliczny udział w ostatniej drodze Edyty Stein.
Przygotowana wspólnie z Polską Radą Chrześcijan i Żydów.
>> pełny tekst

11:00 Uroczysta Msza św.
przy pomniku w byłym obozie Birkenau
Przewodniczący: Ks. Kardynał Péter Erdő, Prymas Węgier, Prezydent Rady Konferencji Episkopatów Europejskich

Kazanie: Ks. Arcybiskup Joachim Kardynał Meisner, Ordynariusz diecezji Köln, Niemcy
>> pełna treść homilii

15:00 Musical „Śladami Edyty Stein – Auf den Spuren Edith Steins”
przy Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Przygotowany wspólnie przez szkoły im. Edyty Stein z Paderborn, Niemcy oraz z Lublińca, Polska.

Mira Żelechower- Aleksiun wystawa „Światło Midraszy”

17:00 Msza św. w Karmelu w Oświęcimiu

Kontakt:
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
ul. Kolbego 1
PL-32-602 OŚWIĘCIM
Tel.: +48 (33) 8431000
education@cdim.plWięcej o Edycie Stein:

1999 Jan Paweł II – Edyta Stein Współpatronka Europy

1998 Jan Paweł II – Kanonizacja Edyty Stein

1987 Jan Paweł II – Beatyfikacja Edyty Stein

1933 List Edyty Stein do Piusa XI

Więcej o Edycie Stein na stronach Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Więcej o Edycie Stein we Witrynie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych