Projekt uczelni, który na stałe wpisał się w kalendarz corocznych wydarzeń po raz kolejny realizowany będzie w Centrum Dialogu i Modlitwy.

Studenci z Uniwersytetu Północna Karolina w trakcie swojej podróży do Oświęcimia odwiedzą Miejsce Pamięci Auschwitz-Biekenau, Centrum Żydowskie, wystawę „Klisze Pamięci” w Harmężach oraz wezmą udział w warsztatach na terenie Muzeum Auschwitz.

Wsparcie Centrum Dialogu i Modlitwy będzie obejmowało wykłady, spotkania refleksyjne i podsumowujące każdego wieczoru.

Universytet Pólnocna Karolina w Charlotte znany również jako UNC Charlotte, jest publicznym uniwersytetem badawczym w Charlotte, który kształci około 25000 studentów.