Auschwitz, jako miejsce >powinność< etyki chrześcijańskiej

Rabin Goldberger podczas wyjazdu do Auschwitz usłyszał od jednego z odwiedzających: „Byliśmy w Oświęcimiu,” on odrzekł „Ty i ja nie byliśmy w Auschwitz. Moja mama była w Auschwitz. My tylko odwiedziliśmy Auschwitz.”

Bernhard Sill

W marcu w 2007 roku grupa studentów z Wydziału Edukacji Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt po raz pierwszy odwiedziła Auschwitz. Grupa składała się z uczestników seminarium »Auschwitz« jako miejsce chrześcijańskiej etyki, prowadzonego przez wykładowcę tejże uczelni Bernharda Sill. W kolejnych latach Bernhard Sill, organizował podobne seminaria w Oświęcimiu. Również w 2015 roku odbędzie się następna jego edycja. Tytuł seminarium nawiązuje do nazwy miejsca, które zmusza jak żadne inne do pytań dotyczących etyki. Tutaj powinno się rozpoczynać od pojęcia wszelkiego rodzaju etyki.