Zapraszamy na konferencję ,,Perspektywy teologii po Auschwitz”, która odbędzie się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w sobotę 3 marca 2018 r.

Program:

  • 08:15          Ks. dr Manfred Deselaers: Znaczenie różnych perspektyw dla religijnej interpretacji doświadczenia „Auschwitz”
  • 09:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Żydowska teologia po Auschwitz
  • 10:00          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Niemczech
  • 10:45          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Polsce
  • 11:45          Dr Joanna Barcik: Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa niemiecka i polska w zestawieniu z perspektywą żydowską (ćwiczenia)
  • 13:15          Przerwa obiadowa
  • 14.45          Wizyta studyjna: Kaplica Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu – Kościół parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu (z relikwiami) – Kościół OO. Franciszkanów w Harmężach (wystawa byłego więźnia Mariana Kołodzieja)
  • 18.15          Ks. dr Manfred Deselaers: Papieże wobec Szoah: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o Auschwitz
  • 19:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Podsumowanie. Od „sporu o Karmel w Auschwitz” do dialogu i wspólnej modlitwy „u progu Auschwitz”

Udział w konferencji dla zainteresowanych jest bezpłatny.
Przygotowujemy obiad w cenie 15 zł.
Zaświadczenie Program konferencji obejmuje 12 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumeny i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Zgłoszenie do 25 lutego na adres
Centrum Dialogu i Modlitwy, 32-602 Oświęcim, Ul. M. Kolbego 1,
tel.: +48 33 8431000, e-mail: edukacja@cdim.pl