Podróż uczniów Szkoły Marie Curie z Bergisch Gladbach do Auschwitz

W lutym 2018 roku grupa uczniów z Realschule Marie Curie pod kierunkiem Getrudy Czapp, będzie gościć w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Podróż studyjna do Miejsca Pamięci  jest od wielu lat stałą częścią programu szkolnego i służy zaangażowaniu w tematykę Holokaustu, wsparciu międzynarodowej perspektywy i międzynarodowego porozumienia. Przy tym, poprzez intensywną konfrontację z tematem na miejscu, powinna rozwinąć i wzmocnić świadomość i zaangażowanie uczniów dla tolerancji, niestosowania przemocy, równouprawnienia i wolnościowego demokratycznego porządku podstawowego Republiki Federalnej. Program grupy będzie obejmował wizytę studyjną i warsztaty w Muzeum Auschwitz-Birkenau, wizytę w mieście i Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, jak również wyjazd do miasta Krakowa i zwiedzanie Fabryki Schindlera.