W styczniu 2020 r. już po raz ósmy Centrum Dialogu i Modlitwy będzie gościło młodzież Szkoły Ogólnej Duisburg, podczas ich kolejnej podróży do Auschwitz. 40 uczniów z 10 klasy zgłosiło dobrowolnie swoje uczestnictwo w tym projekcie. Podróż studyjna do Auschwitz -Birkenau stała się integralną częścią programu szkolnego i jest bardzo popularna wśród uczniów tej szkoły. W trakcie pięciodniowego programu grupa odwiedzi były obóz koncentracyjny i jego okolice, jak na przykład miasto i Synagogę, a także będzie uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do Krakowa.

Oprócz tych działań Szkoła Ogólna Duisburg Süd angażuje się również w podnoszenie świadomości i aktywne przeciwdziałanie rasizmowi. Jest oficjalnie wpisana na listę szkół bez rasizmu a jej uczniowie angażują się w inicjatywy związane z projektami mającymi na celu zapobieganie dyskryminacji i wzmacnianie odwagi.