„Zapytaj nas, jesteśmy ostatnimi…” – Pamiętając dla przyszłości

Szczególnym życzeniem Marii Ward (1585-1645) było otwarcie dostępu do edukacji i sensu życia dziewczętom i kobietom. W tej tradycji kontynuowana jest praca tej katolickiej szkoły dla dziewcząt. Od 2001 r. uczennice szkoły Marii Ward biorą udział  w wywiadach naocznych świadków z polskim ocalałymi, które są organizowane przez Stowarzyszenie Maksymiliana Kolbego i Diecezję Mainz wraz z różnymi szkołami.

Te osobiste i wzruszające spotkania ze starszymi osobami skłaniają uczennice wciąż na nowo do odwiedzania miejsca cierpienia ocalałych, w Auschwitz, do uczczenia zamordowanych tam ludzi i do przeprowadzania własnych głębszych analiz z przytłaczającymi tematami. Oprócz wiedzy historycznej, zwłaszcza na temat sytuacji dziewcząt i kobiet w obozie i w niemieckim systemie nazistowskim, pojawiają się pytania o warunki, w jakich rozwijał się antysemityzm, przemoc i ideologie, a także o ludzkie współczucie, wzajemną pomoc i zdolność do czynienia pokoju.

Program pięciodniowej podróży obejmuje ofertę edukacyjną Muzeum, Centrum Żydowskiego, a także wycieczkę do Krakowa i rozmowę z ocalałymi, których znamy już z Moguncji, a których teraz odwiedzimy w ich rodzinnych Katowicach.