„Nacjonalizm i Holocaust”

Już po raz piąty w Szkole im Marii Curie w Bergisch – Gladbach realizowany będzie interdyscyplinarny projekt „Nacjonalizm i Holocaust” w trakcie podróży studyjnej do Krakowa i Oświęcimia. Od sierpnia 2011 roku wydarzenie to zostało włączone do aktualnego programu szkolnego i w ten sposób ten ambitny projekt otrzymał zinstytucjonalizowaną pozycję na lekcjach w dziesiątej klasie.

Celem projektu i podróży jest aktywne zajmowanie się tematyką Holocaustu i Nacjonalizmu, propagowanie zaangażowania się na rzecz tolerancji, pokoju, porozumienia między narodami oraz wolnościowego i demokratycznego podstawowego porządku. Jak do tej pory każda wizyta studyjna była sukcesem. Uczniowie i uczennice, którzy wzięli w nich udział, konsekwentnie dzielili się z innymi swoimi przeżyciami i zachęcali do podróży do Miejsca Pamięci. Wrażenia i doświadczenia pomagają rozwijać głębsze zrozumienie okropności Holocaustu.

Podczas podroży studyjnej, uczniowie i uczennice będą prowadzili pamiętniki lub samodzielnie przeprowadzą wywiady z uczestnikami, na temat ich wrażeń i doświadczeń. Po zakończeniu każdego projektu następuje podsumowanie, które tworzy się z roku na rok bardziej urozmaicone przy włączeniu różnych przedmiotów szkolnych.