Śladami Sinti i Romów w Auschwitz-Birkneau

50 uczniów szkoły im. Biskupa Lipp z Mulfingen będzie uczestniczyło  w podróży studyjnej do Auschwitz w dniach 30.06-4.07.2019

St. Josefspflege jest organizacją katolicką, od 1854 r. zaangażowaną w pomoc społeczną dla dzieci i młodzieży. W czasach narodowego socjalizmu w sierocińcu St. Josefspflege w Mulfingen zostały umieszczone dzieci Sinti i Romów, które 9.05.1944 deportowano do Auschwitz-Birkenau.  Spośród 39 przeżyło tylko czworo, które z Auschwitz wywieziono do obozu pracy.

Od 1988 roku uczniowie wspólnie z nauczycielami zajmują się tym ciemnym rozdziałem historii Niemiec. We współpracy z Wyższą szkołą Nauk Społecznych w Esslingen powstał projekt  „Wychowanie po Auschwitz”, którego celem jest nauka z przeszłości i teraźniejszości dla przyszłości. Uczestniczy w nim młodzież od klasy siódmej, która w ten sposób rozpoczyna przygotowania podróży Miejsca Pamięci Auschwitz–Birkenau w kolejnym roku szkolnym. W tym roku podróż do Oświęcimia będzie miała szczególny wymiar, ponieważ będzie się odbywała w następstwie 75 rocznicy deportacji dzieci z Mulfingen do Auschwitz.