Śladami Sinti i Romów w Auschwitz-Birkneau

50 uczniów z Bischof von Lipp Schule uczestniczyło w podróży studyjnej do Auschwitz w dniach 10-14.05.2014. W tym roku ich wizyta w Miejscu Pamięci miała szczególny charakter, związana była z obchodami 70 rocznicy deportacji dzieci z St. Josefspflege w Mulfingen do Auschwitz.

St. Josefspflege jest organizacją katolicką, od 1854 r. zaangażowaną w pomoc społeczną dla dzieci i młodzieży. W czasach narodowego socjalizmu w sierocińcu St. Josefspflege w Mulfingen zostały umieszczone dzieci Sinti i Romów. W dniu 9.05.1944 grupa 39 podopiecznych domu, została deportowana do Auschwitz-Birkenau. Przeżyło tylko czworo, które z Auschwitz wywieziono do obozu pracy. Od 1988 roku uczniowie wspólnie z nauczycielami Szkoły im Biskupa Lipp zajmują się tym ciemnym rozdziałem w historii Niemiec. Powstał projekt „Wychowanie po Auschwitz” we współpracy z Wyższą szkołą Nauk Społecznych w Esslingen, którego celem jest nauka z przeszłości i teraźniejszości dla przyszłości. Uczestniczy w nim młodzież od klasy siódmej, która w ten sposób rozpoczyna przygotowania do podróży w Auschwitz – Birkenau w kolejnym roku szkolnym.