„Jako dziecko narodu żydowskiego,
które przez łaskę Boga jest dzieckiem Kościoła katolickiego,
ośmielam się wyrazić przed Ojcem chrześcijaństwa
to, co boli miliony Niemców”

Sympozjum o Edycie Stein
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
dn. 9 maja 2006r.

Patronat honorowy przejął Ks. Bp Tadeusz Rakoczy

Organizatorzy:
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych

Program:
10:00 prof. W.Długoborski „Ewolucja postaw i działalność polityczna Edyty Stein w latach 1918-22″
11.00 prof. A.Grzegorczyk „Znaczenie ES dla współczesnej filozofii”
12.00 przerwa na kawę
12.30 o. dr M.Zawada „Znaczenie ES dla współczesnej duchowości”
13:30 obiad
15:00 dr hab. St.Krajewski „Edyta Stein z perspektywy żydowskiej”
15:40 ks. dr J.R.Weksler-Waszkinel „Edyta Stein jako wyzwanie”
16:20 ks. dr M.Deselaers „Edyta Stein i odpowiedzialność Kościoła”
17:00 Dyskusja
18:00 Msza św. w Karmelu w intencji braterstwa między narodami i pokoju na świecie

Moderator:
Ks. Ł. Kamykowski, Instytut Ekumeny i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Referenci:
Ks. Dr Manfred Deselaers, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Prof. Włacław Długoborski, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Prof. Anna Grzegorczyk, Centrum Badań im. Edyty Stein w Poznaniu
Dr hab. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Ks. dr Jakob Romuald Weksler-Waszkinel, Katolicki Uniwersytet Lubelski
O. dr Marian Zawada OCD, Centrum Kultury Duchowej im. Edyty Stein w Krakowie

Dołączone teksty:
Stanisław Krajewski – Sprawa Edyty Stein
O. Marian Zawada OCD – Znaczenie Edyty Stein dla współczesnej duchowości