„Auschwitz w programie szkolnym”

W dniach od 23 do 27 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk organizuje Międzynarodowe Seminarium pt. «Auschwitz w programie szkolnym», w którym weźmie udział 20 nauczycieli z Niemiec, Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz kilku świadków historii – byłych więźniów obozów koncentracyjnych i gett. Seminarium odbędzie się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Uczestnicy zajmować się będą sprawami nauczania o Auschwitz i Holokauście. Ponadto zwiedzą Miejsce Pamięci i przeprowadzą intensywne rozmowy z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i gett. Organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Maksymilian Kolbe Werk we współpracy z Miejscem Pamięci Auschwitz – Birkenau, Centrum Dialogu i Modlitwy oraz Centrum Dokumentacji Villa Ten Hompel z Münster.