„Podróż dla świata wolnego od broni nuklearnej”

Peace Boat to międzynarodowa organizacja pozarządowa typu non-profit, która działa na rzecz pokoju, praw człowieka, stałego i równego wzrostu i poszanowania dla środowiska. Peace Boat zorganizował ponad 60 regionalnych i światowych podróży. Dla około 30 tysięcy uczestników jego pokład stał się przestrzenią do edukacji, dialogu i spotkań dla ludzie różnych narodowości i religii.

W programie wizyty m. in. zwiedzanie Auschwitz i Birkenau spotkanie ze świadkiem oraz wizyta w Centrum Żydowskim połączona z warsztatami.