Kontynuując tradycje, organizatorzy rejsów „Statkiem Pokoju” po raz kolejny zaplanowali wizytę dla grupy uczestników rejsu w Oświęcimiu.

„Statek Pokoju” (Peaceboat), to międzynarodowa organizacja pozarządowa, typu non-profit, która działa na rzecz pokoju, praw człowieka, poszanowania dla środowiska i świata wolnego od atomu. W trakcie trwającego 100 dni rejsu „Peaceboat” odwiedza około 15-20 portów, a swojego pokładu używa jako przestrzeni do edukacji i dialogu, stając się „pływającym społeczeństwem“.

Wizyta w Auschwitz jest opcją oferowaną uczestnikom. Program obejmuje wizytę studyjną w Muzeum Auschwitz, spotkanie z ocalałym z Holocaustu oraz spotkanie z uczniami z Liceum Konarskiego w Oświęcimiu. Udział młodzieży oświęcimskiej w tym projekcie jest bardzo ważny, szczególnie, gdy w grupie uczestniczy młodzież z Hiroszimy czy Nagasaki, ponieważ daje możliwość wzajemnego poznania się i dzielenia doświadczeniami z perspektywy miast obciążonych trudną historią II wojny światowej.