Siostry Syjońskie zapraszają:

Rozmowa o doświadczeniach dialogu

14 stycznia 2004r. o godz. 18:00

w Centrum Dialogu i Modlitwy

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu

Założyciel zgromadzenia, Teodor Ratisbonne, pochodził z żydowskiej rodziny zamieszkałej w Strasbourgu. Po długich filozoficznych i teologicznych poszukiwaniach, odkrywa osobę Jezusa Chrystusa i przyjmuje święcenia kapłańskie, by podjąć następnie różnorodną pracę duszpasterską w Paryżu. Lektura Pisma Świętego naprowadza go na prawdę, że miłość Boga do swojego ludu, Izraela, wciąż trwa, że jest nieodwołalna.

Teodor Ratisbonne (1802-1884)

20 styczna 1842 w Rzymie brat Teodora, Alphons-Maria Ratisbonne, otrzymuje dar objawienia Matki Bożej. Poruszony tym wydarzeniem Teodor Ratisbonne zakłada w 1843 roku Zgromadzenie Notre Dame de Sion.

Nazwa Zakonu odwołuje się do Matki Bożej, gdyż jest Ona inspiratorką jego powstania. To Ona także w pełni uobecnia wiarę i nadzieję swojego narodu. Dla braci Ratisbonne jest Maryją z Syjonu – biblijnej nazwy Jerozolimy – miasta Pokoju, miasta czasów eschatologicznych, do którego wszyscy zdążamy. Jest miastem, w którym mają się spotkać Izrael i Narody ziemi. “Miasto Święte, które oświeci chwała Boga, gdzie narody chodzić będą w Jego światłości”( Sobór Watykański II, “Nostra Aetate”).

Początki istnienia Zakonu naznaczone są prawdziwie rewolucyjną – jak na owe czasy – ideą prowadzenia ośrodków edukacyjnych w środowiskach kulturowo i religijnie zróżnicowanych. Siostry Matki Bożej z Syjonu rozwijają przede wszystkim współpracę z wyznawcami judaizmu i islamu.

Zbrodnia ludobójstwa, dokonana podczas II wojny światowej na narodzie żydowskim, oraz ogłoszenie soborowej deklaracji „Nostra Aetate” skłoniły zakon do głębszego i odważniejszego odczytania wezwania zawartego w jego Konstytucjach, wedle których ma ono “…świadczyć w Kościele i w świecie o wiernej miłości Boga do Narodu Żydowskiego i o Jego wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości” (Konstytucje nr 2).

Czasy dzisiejsze postawiły siostrom Matki Bożej Syjonu nowe wymagania zmieniające ich styl apostolstwa. Obecnie żyją one w małych wspólnotach, starają się być jak najbliżej codziennych ludzkich problemów, rozumieć zagubienie współczesnych ludzi, ich trudności związane z wiarą, przebaczeniem, uznaniem odmienności innych.

Siedzibą Domu Generalnego Sióstr NDS jest Rzym. Siostry modlą się i pracują w 22 krajach na pięciu kontynentach, podejmując pracę w następujących dziedzinach:

  • formacja biblijna i teologiczna
  • dialog z judaizmem i z islamem
  • ekumenizm
  • współpraca europejska
  • edukacja (prowadzimy 19 szkół w 7 krajach na 6 kontynentach)
  • ośrodki dokumentacji
  • służba zdrowia (lekarki, pielęgniarki, opiekunki).

Obok sióstr apostolskich istnieje założona w roku 1855 wspólnota Braci Matki Bożej Syjonu.

W 1926 roku powstała kontemplacyjna gałąź naszego zgromadzenia: „Pustelnia”. Wspólnoty kontemplacyjne Notre Dame de Sion, istniejące w Brazylii, Francji i Izraelu, swoją modlitwą wspierają nasze apostolskie działania.

1/ Siostry Matki Bożej z Syjonu:

Dom Generalny:

Sr Mechthild Vahle
przełożona generalna
Nostra Signora di Sion
via Garibaldi 28
00 153 Roma- Italia
WŁOCHY

2/ Siostry kontemplacyjne:

„PUSTELNIA”:

Sr Marie Jean-Francois
„LA SOLITUDE”
Notre Dame de Sion
1, rue de Coumdaous
65 100 Bartres
FRANCJA

3/ Bracia Matki Bożej z Syjonu:

Religieux de Notre Dame de Sion
68 bis, rue Notre Dame des Champs
75 006 Paris
FRANCJA

Pe. Ilario A. Mazzarolo
przełożony generalny
Casa Generalicia
Rua Costa Aguiar 1264
Ipiranga
04204-001 Sao Paulo Sp
BRAZYLIA

s. Anna Bodzińska nds