Prezydium Parlamentu Krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii wraz z grupą studentów z Bestwig i Werne, odwiedzili były Obóz Koncentracyjny Auschwitz I oraz złożyli wieńce dla upamiętnienia ofiar holocaustu. Delegacja Parlamentu Stanowego odwiedziła również Synagogę.  Następnie Przewodniczący André Kuper, Wiceprezydent Carina Gödecke, Wiceprezydent Angela Freimuth, Wiceprezydent Oliver Keymis, Dyrektor Parlamentu Stanowego Dorothee Zwiffelhoffer oraz Referenci w parlamencie Nadrenii Północnej-Westfalii  odpowiedzialni za Kulturę Pamięci wraz z Dr. Matthiasem Schreiberem, spotkali się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Podczas spotkania w małych grupach, zadawano wiele pytań i wymieniano między sobą spostrzeżenia, na podstawie, których wywiązały się interesujące dyskusje.

Jeden z uczniów zapytał osób towarzyszących grupie, jakie wrażenia szczególnie pozostaną w ich pamięci po zwiedzaniu Miejsca Pamięci oraz Synagogi.

Niektórzy wymieniali konkretne części wystaw, które naprawdę ich poruszyły. Inni mówili o ogólnej różnicy między przygotowaniami i oczekiwaniami, a faktycznym doświadczeniem, które przeżyli podczas zwiedzania byłego Nazistowskiego Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady.

Dr. Matthias Schreiber odpowiedział na pytanie, mówiąc, że za każdym razem coś nowego, innego skłania go do myślenia. Podczas tej wizyty jego uwagę szczególnie zwrócił kontrast między życiem codziennym, a otaczającym miasto Oświęcim były Obóz Koncentracyjny, co podkreśla surrealizm równoległych światów: „Ożywiony ruch w przeciwieństwie do stagnacji, po pracy piwo w przeciwieństwie do zdjęć przedstawiających głód i śmierć”.

Grupa Carina Gödecke, członkini partii SPD, również poddała dyskusji, czy codzienne życie mieszkańców w pobliżu Muzeum jest w ogóle możliwe oraz w jakim stopniu może wpływać to na perspektywę postrzegania narodu Niemieckiego.

Uczestnicy, szczególnie poddali dyskusji polityczne odniesienie do powstających w całej Europie ugrupowań skrajnie prawicowych i antysemickich. Pomiędzy niewiarą, a wątpliwościami dyskutantów, obecna opcja polityczna, wydaje się tak bardzo odbiegać od rzeczywistości, uczestnicy zwrócili na to uwagę po osobistych przeżyciach związanych z odwiedzeniem byłego Obozy KL Auschwitz.  Wiceprezydent Landtagu (Parlamentu) w Nadrenii Północnej-Westfalii zauważył, że część populacji wciąż lub znowu trzyma się tak dawno nieaktualnych poglądów. Grupa dyskusyjna wraz z Prezydentem Parlamentu Stanowego André Kuper (CDU) odpowiadając na powyższe pytanie zaproponowała jedno z rozwiązań tego problemu, a mianowicie poprzez „Działanie i Dialog”! Tworzenie świadomości w obecnych i przyszłych pokoleniach studentów jest szczególnie ważne. Te grupy wiekowe to zarówno przyszli politycy, jak i wyborcy, których należy uwrażliwić na tę kwestię, aby podjąć działania przeciwko rosnącemu prawicowemu ruchowi ekstremistycznemu. Andre Kuper zapytał, czy to jednak pomoże, aby były Obóz Koncentracyjny stał się obowiązkowym punktem wizyty dla wszystkich uczniów. Opinia studentów w tym względzie była jednak podzielona, ponieważ z jednej strony musi nastąpić intensywniejsze uświadamianie młodzieży o przeszłości i przeciwdziałaniu zapomnieniu. Z drugiej zaś w takim programie obowiązkowym uczestniczyłyby osoby z niechęcią lub brakiem zainteresowania taką wizytą, co nie prowadziłoby do pożądanego efektu. Oferowanie tego typu wyjazdów należy uznać za obowiązek szkół , które będą organizować je na prośbę osób zgłaszających się dobrowolnie. Angela Freimuth, wiceprzewodnicząca Parlamentu Stanu NRW z FDP, jasno wyraziła swoje stanowisko w sprawie tendencji politycznych: „Demokracja oznacza, że ​​wszyscy uczestniczymy”. Podkreśliła odpowiedzialność każdego za walkę z antysemityzmem i rasizmem, a także za nie zamykanie oczu na wydarzenia polityczne, ale za aktywne zajmowanie się nimi. Podsumowując, możemy powiedzieć, że był to imponujący dzień, który na długo pozostanie w pamięci zarówno polityków, jak i studentów oraz który uczyni ich jeszcze bardziej zdeterminowanymi, aby bronić liberalnego porządku w Europie w przyszłości.