Seminarium organizowane dla studentów z IONA College

„Pamięć i pojednanie”

Język seminarium: angielski

IONA College jest uczelnią katolicką z New Rochelle, Now Jork. Profesor Elena Procario-Foley jest specjalistą w dziedzinie studiów religijnych i relacji Chrześcijańsko – Żydowskich. Zorganizowała ona po raz pierwszy taki projekt rok temu, w tym roku studenci przyjeżdżają kolejny raz. Podczas tygodniowej podóży studyjnej grupa zobaczy muzeum Auschwitz-Birkenau, wystawę „Labirynty” w Harmężach, której autorem jest Marian Kołodziej, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Wadowice i Kraków.

Podróż ta to także część studiów dla studentów. W związku z tym w Centrum Dialogu i Modlitwy grupa będzie uczestniczyła w serii wykładów, które swoją tematyką obejmują: różne perspektywy patrzenia na Auschwitz – Żydowska, Chrześcijańska, Polska, Niemiecka, zagadnienia religijne i etyczne wobec Auschwitz, kwestie pojednania i odpowiedzialności w dzisiejszym świecie.